Chương trình trao đổi sinh viên

Nếu bạn đang tìm một khóa học về Dược trong một môi trường năng động, trường Đại học Dược Hà nội sẽ được coi là một trong những sự lựa chọn tốt nhất. Thái độ thân thiện, sự hướng dẫn nhiệt tình và hợp tác chặt chẽ của tất cả cán bộ từ Ban giám hiệu,các giảng viên và sinh viên của trường sẽ thuyết phục bạn. 

Tính đến nay, Trường Đại học Dược Hà Nội (HUP) đã và đang tiếp nhận sinh viên đến từ nhiều nước như Lào, Campuchia, Mông Cổ, Pháp, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Nhật Bản và Thái Lan tham gia một phần hay toàn phần hoặc thực tập ngắn hạn trong chương trình đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học tại Trường và các cơ sở đào tạo thực hành của Trường.

Một số chủ đề của các chương trình thực tập, đi thực tế cho bậc đại học và sau đại học đã và đang được tổ chức cho các đoàn sinh viên quốc tế:

- Bảo tồn thực vật dân tộc học và Dược học cổ truyền.
- Dược bệnh viện.
- Dược cộng đồng.
- Kinh tế dược
- Dược động học và sử dụng thuốc trong điều trị
HUP luôn khuyến khích và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương/ đa phương vì lợi ích và sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục.​


02-03-2016

115 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL