Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học năm 2013

​Chi tiết thông tin xem file đính kèm

​​ MAU BAI LUAN VA DE CUONG NGHIEN CUU NCS.docMAU BAI LUAN VA DE CUONG NGHIEN CUU NCS.doc

​​ PHIEU_DK_DU_THI_NCS_ 2013.docPHIEU_DK_DU_THI_NCS_ 2013.doc

​​ GIAY XAC NHAN THAM NIEN CONG TÁC.docGIAY XAC NHAN THAM NIEN CONG TÁC.doc

​​ PHIEU_DK_DU_THI_CAO_HOC _2013.docPHIEU_DK_DU_THI_CAO_HOC _2013.doc

​​ Thong bao tuyen sinh Cao hoc, NCS nam 2013001.pdfThong bao tuyen sinh Cao hoc, NCS nam 2013001.pdf


13-05-2013

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL