Quyết định thành lập HĐGSCS Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2020

Chi​ tiết xem file đính kèm

​​ 332QĐ-DHN Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2020.pdf332QĐ-DHN Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2020.pdf


18-05-2020

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL