Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký HĐGSCS Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2021

Chi​ tiết xem file đính kèm

​​ 336QĐ-DHN bổ nhiệm các chức danh CT PCT Thư ký HĐGSCS Trường ĐHD Hà Nội.pdf336QĐ-DHN bổ nhiệm các chức danh CT PCT Thư ký HĐGSCS Trường ĐHD Hà Nội.pdf


25-05-2021

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL