Thông báo lịch thi, danh sách thi, địa điểm thi tốt nghiệp Thạc sĩ môn tiếng anh Cao học 16

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ Hiệu lệnh thi tiếng anh CH16.pdfHiệu lệnh thi tiếng anh CH16.pdf

​​ Lịch thi tiếng anh CH16.pdfLịch thi tiếng anh CH16.pdf

​​ Sơ đồ phòng thi tiếng anh CH 16.xlsSơ đồ phòng thi tiếng anh CH 16.xls

​​ Danh sách dự thi tiếng anh CH 16.xlsDanh sách dự thi tiếng anh CH 16.xls


04-06-2013

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL