Thông báo của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2015

Về việc Danh sách các ứng viên được đề nghị HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2015

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

​​ THONG BAO CUA HDCDGSCS TRUONG DH DUOC HN.pdfTHONG BAO CUA HDCDGSCS TRUONG DH DUOC HN.pdf


22-06-2015

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL