Thông báo của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội

Về việc Danh sách ứng viên được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2014

Thông tin chi tiết xem file đính kèm​

​​ Thông báo Danh sách ứng viên được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS PGS năm 2014.pdfThông báo Danh sách ứng viên được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS PGS năm 2014.pdf


06-11-2014

39 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL