Lịch học các học phần chung và cơ sở bắt buộc cao học dược khóa 21 (2016-2018) tại Trường Đại học Võ Trường Toản (Từ ngày 24/10/2016 đến 31/12/2016)

Thông tin ch​i tiết xem file đính kèm

​​ Thời khóa biểu (2016-2017) từ 24-10 đến 31-12-2016 tại ĐH Võ Trường Toản.pdfThời khóa biểu (2016-2017) từ 24-10 đến 31-12-2016 tại ĐH Võ Trường Toản.pdf


26-10-2016

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL