Lịch học các học phần chung và cơ sở bắt buộc cao học dược khóa 21 (2016-2018) tại Trường Đại học Võ Trường Toản (từ ngày 20/2/2017 đến ngày 24/3/2017)

Thông​ tin chi tiết xem file đính kèm

​​ Thời khóa biểu (2016-2017) lịch học và thi đợt 2 từ 20-2 đến 24-3  2017.pdfThời khóa biểu (2016-2017) lịch học và thi đợt 2 từ 20-2 đến 24-3 2017.pdf


24-01-2017

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL