Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ năm 2014

Thông tin chi tiết xem file đính kèm​​

​​ 1142 QĐ-DHN Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ dược học.pdf1142 QĐ-DHN Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ dược học.pdf


31-12-2014

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL