​Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên Bộ môn Y học cơ sở

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, KỸ THUẬT VIÊN BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ

 

TT

Họ và tên/ Học hàm, học vị

Chức danh

Ghi chú

1

 

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

 

Phụ trách Bộ môn

Giảng viên

 

2

 

ThS. Nguyễn Nữ Hải Yến

 

 Giảng viên

 

3

 

​ThS. Phan Thị Tố Như

​Giáo vụ đại học khoa

Giảng viên

 

4

ThS. Phan Thu Hằng

Giảng viên

 

5

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Trợ lý giáo vụ

Giảng viên

 

6

DSĐH. Cao Thị Cẩm Vân

KTV chính dược

 

7

DSCĐ. Cao Thị Quyên

KTV chính dược

 

8

ĐD. Đào Thanh Tùng

KTV chính y

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

image1 (1).JPG

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

Phụ trách Bộ môn 

http:///cacbomon/bmyhcs/PublishingImages/yhcs10.jpg

ThS. Nguyễn Nữ Hải Yến

Giảng viên

http:///cacbomon/bmyhcs/PublishingImages/yhcs2.jpg

Giáo vụ đại học khoa 

Giảng viên

hằng - Copy.JPG

ThS. Phan Thu Hằng

Giảng viên

 

C360_2016-02-02-14-30-00 - Copy.jpg

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Trợ lý giáo vụ

Giảng viên

 

 

 

http:///cacbomon/bmyhcs/PublishingImages/duocly2.jpg

DSĐH. Cao Thị Cẩm Vân

Kỹ thuật viên

 

 

 

IMG_4009.JPG

DSCĐ. Cao Thị Quyên

Kỹ thuật viên​

 

tùng (2).JPG

ĐD. Đào Thanh Tùng

Kỹ thuật viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   
 
 

​​IMG_4009.JPG


09-12-2022

511 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL