KH3. Thực hiện Đề tài, Dự án các cấp

TT

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Thời gian nghiệm thu

1

Hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc tiêm Artesunat làm thuốc sốt rét

KC.10-DA.05

Dự án Cấp Quốc gia

2002-2004 31/12/2004
2

Nghiên cứu thăm dò tổng hợp acetylcystein

ĐT Cấp Trường

2007-2008 03/7/2008
3

Nghiên cứu tổng hợp L-Thyroxin

ĐT Cấp Trường

2009-2010 08/3/2010
4

Nghiên cứu tổng hợp Carbocystein

ĐT Cấp Trường

2010-2011 26/8/2011
5

Nghiên cứu chiết tách L-cystin từ tóc, phụ phẩm móng, sừng, lông gia súc và bán tổng hợp N-acetyl-L-cystein làm nguyên liệu sản xuất thuốc.

CNHD.ĐT.019/10-11

ĐT Cấp Quốc gia

2010-2011 09/11/2012
6

Nghiên cứu tổng hợp l-thyroxin và liothyronin làm thuốc chữa bướu cổ

ĐT Cấp Bộ Y tế

2012-2014 20/8/2015
7

Nghiên cứu bán tổng hợp carbocystein ở qui mô 10 kg/mẻ

ĐT Cấp Bộ Y tế

2014-2016 20/10/2016
8

Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm tăng độ tan trong nước

ĐT Cấp Trường

2014-2016 21/12/2016
9

Nghiên cứu quy trình tổng hợp mafenid acetat

CNHD.ĐT.062/15-17

ĐT Cấp Quốc gia

2015-2017 26/12/2017
10

Bán tổng hợp một số dẫn chất O-2-hydroxyethyl-curcumin định hướng cải thiện độ tan trong nước

ĐT Cấp Trường

2018-2019 20/6/2019
11

Hoàn thiện công nghệ sản xuất mafenid acetat làm thuốc điều trị bỏng và các nhiễm khuẩn do viêm, loét

CNHD.DASXTN.029/19-20

Dự án sản xuất thử nghiệm Cấp Quốc gia

2019-2020 30/12/2020
12

Xây dựng quy trình bào chế viên hoàn giọt có chứa Đan sâm, Tam thất Việt Nam

ĐT Cấp Bộ Y tế

2018-2021 15/10/2021


CNHD - 28-11-2022

62 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL