KH4. Bản quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT

Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

Tên cơ quan cấp

Ngày tháng năm cấp

Tác giả chính

Số tác giả

1

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích:

Quy trình điều chế L-xystin từ nguyên liệu keratin

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam

Số bằng 1175

cấp ngày 14/4/2014

Nguyễn Đình Luyện

6

2

Bằng độc quyền Sáng chế:

3-O-Propionate allobetulenole (19beta,28-epoxy-18alpha-oleanane-3beta-yl and propionate) immunomodulatory agent

Cục sở hữu trí tuệ liên bang, Liên bang Nga

Số bằng

RU 2554475C2

cấp ngày 27/6/2015

Abyshev A.Z.

5

3

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích:

Phương pháp điều chế natri 2-mercaptoetan sulfonat (mesna) qua trung gian trithiocacbonat

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam

Số bằng 1574

cấp ngày 26/9/2017

Nguyễn Đình Luyện

4

4

Bằng độc quyền Sáng chế:

Phương pháp điều chế 4-(aminometyl)benzensulfonamit axetat (mafenit axetat) từ N-benzyl sucxinimit

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam

Số bằng 19800

cấp ngày 13/8/2018

Nguyễn Đình Luyện

4


CNHD - 27-11-2022

60 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL