GT1. Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Bộ môn Kỹ thuật Hóa dược và chiết xuất là Tổ môn tổng hợp hóa dược và Tổ môn kỹ thuật chiết xuất dược liệu của Bộ môn Công nghiệp Dược - Trường Đại học Dược Hà Nội (từ 23/01/1965 đến 30/6/2022).

Ngày 23/6/2022 Trường Đại học Dược Hà Nội có quyết định số 483/QĐ-DHN thành lập Khoa Công nghệ Hóa dược trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị: Bộ môn Hóa Hữu cơ, Bộ môn Hóa dược, Tổ Kỹ thuật Hóa dược và chiết xuất (Bộ môn Công nghiệp Dược). Theo thông báo số 339/TB-DHN ngày 01/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội về việc Phê duyệt Danh sách giảng viên và nhân sự thực hiện nhiệm vụ Trưởng/Phụ trách bộ phận chuyên môn thuộc Khoa, Phòng của Trường sau tổ chức, sắp xếp lại, Bộ môn Kỹ thuật Hóa dược và Chiết xuất đã chính thức ra đời, là bộ phận chuyên môn thuộc Khoa Công nghệ Hóa dược. Bộ môn khi đó được phân công 5 giảng viên thực hiện nhiệm vụ, gồm có: GS. TS. Nguyễn Đình Luyện, PGS. TS. Nguyễn Văn Hải (được giao phụ trách Bộ môn), TS. Đào Nguyệt Sương Huyền, TS. Bùi Thị Thúy Luyện, ThS. Trần Trọng Biên. Ngày 04 tháng 7 năm 2022 Nhà trường ban hành Danh sách giảng viên kiêm giảng (Quyết định số 567/DHN-TCCB, có hiệu lực từ 01 tháng 8 năm 2022), Bộ môn tiếp nhận thêm TS. Nguyễn Văn Giang (Phòng Quản lý Đào tạo) làm giảng viên kiêm nhiệm. Bộ môn thuộc khu vực tầng 3 nhà S với 01 phòng thực tập, 01 phòng nghiên cứu, 01 phòng máy, 01 phòng chuẩn bị hóa chất và 02 phòng làm việc cho cán bộ. Bước vào năm học mới 2022-2023, Bộ môn tích cực tham gia giảng dạy các học phần đã được phân công; chủ động thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ theo kế hoạch; phục vụ cộng đồng và các nhiệm vụ khác do Khoa và Nhà trường giao, trong đó chủ trì 03 đề tài cấp trường, đang hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh, 01 luận văn cao học, gần 20 Khóa luận tốt nghiệp dược sỹ đại học và hơn 10 sinh viên thực nghiệm khoa học.

 


01-12-2022

175 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL