GT3. Học thuật

Học thuật chủ đạo của Bộ môn là các môn học: Kỹ thuật hóa dược, Kỹ thuật chiết xuất dược liệuQuá trình thiết bị trong công nghệ dược phẩm nhằm tạo ra nguyên liệu làm thuốc hóa dược và thuốc dược liệu, bao gồm các nội dung:

- Kỹ thuật phản ứng. Trong đó, các quá trình hóa học cơ bản và một số quá trình hóa học đặc biệt khác trong tổng hợp hóa dược được chú trọng để đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu. Kỹ thuật phản ứng giúp tạo ra các sản phẩm: chất mới, chất trung gian, dược chất, tá dược, chất để thiết lập chuẩn...

- Kỹ thuật chiết, tách, phân lập, tinh chế các hợp chất (nguồn gốc thiên nhiên, bán tổng hợp, tổng hợp toàn phần) hướng đến sản phẩm đạt tiêu chuẩn dược dụng hoặc tiêu chuẩn cơ sở theo yêu cầu.

- Xây dựng quy trình công nghệ tạo nguyên liệu làm thuốc.

 

Theo mục tiêu sản phẩm, các chủ đề nghiên cứu khoa học được tập trung vào 3 định hướng là:

- Tìm kiếm các hợp chất để làm thuốc.

- Xây dựng mới, cải tiến các quy trình tạo nguyên liệu làm thuốc (dược chất, tá dược, dược liệu); nâng cấp quy mô từ phòng thí nghiệm đến pilot và hướng đến chuyển giao công nghệ sản xuất.

- Tổng hợp một số tạp chuẩn dùng trong kiểm nghiệm dược.

 

 

 


CNHD - 29-11-2022

116 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận