Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

Trưởng/ Phụ trách bộ môn qua các thời kỳ

 

 

 

 

 

 

 

DS. Phạm Vũ Các

               GS. Hà Như Phú

    VS. TS. Nguyễn Duy Cương

           PGS. Phạm Gia Khôi

               PGS. Mai Long

             TS. Phạm Thị Cúc

     PGS. TS. Phạm Ngọc Bùng

                     2004-2009

             TS. Võ Quốc Ánh

       2009-2014; 2020 - nay

         TS. Nguyễn Đức Thiện

                     2014-2020

 

Các cán bộ là Phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ

          - DSCK1 Vũ Tiến Chinh

          - TS. Đào Minh Đức

          - TS. Nguyễn Đức Thiện


08-12-2022

269 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL