Trưởng, phụ trách, phó trưởng bộ môn Hóa Hữu cơ qua các thời kỳ

- Trưởng/Phụ trách bộ môn qua các thời kỳ

 

NGND. GS. TS. Nguyễn Khang

(1964 - 1965; 1973 - 1995)

DS. Nguyễn Văn Kỳ

(1965 - 1972)

 

NGND. GS. TS. Trần Mạnh Bình

(1995 - 2001)

NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Quang Đạt

(2002 - 2008)

 

NGƯT. PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải

(2008 - 2018)

 

Ảnh-Huệ.png 

PGS. TS​ Văn Thị Mỹ Huệ 

(2018-nay)

- Phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ

PGS. TS. Nguyễn Thành Đô (1976 - 1983)

GS. TS. Trần Mạnh Bình (1985 - 1995)

PGS. TS. Nguyễn Quang Đạt (1985 - 2001)

PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải ​(2008 - 2018)

PGS.TS. Văn Thị Mỹ Huệ (2010 - 2018)

PGS.TS Vũ Trần Anh (2018 - 2022)


19-09-2019

152 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL