Quá trình hình thành và phát triển Bộ môn Hóa hữu cơ

​Bộ môn Hóa dược- Hữu cơ thuộc trường Đại học Y-Dược Hà Nội được thành lập năm 1954. Đến năm 1961, khi Bộ Y tế có quyết định tách Trường Đại học Y - Dược thành hai trường : Trường Đại học Y khoa Hà Nội và Trường Đại học Dược Hà Nội thì năm 1963 Bộ môn cũng được tách thành hai bộ môn Hóa Dược và bộ môn Hóa hữu cơ thuộc trường Đại học Dược Hà Nội. Từ năm 2022, Bộ môn Hóa hữu cơ là bộ phận chuyên môn của Khoa Công nghệ Hóa dược.

Lúc đầu bộ môn có 3 cán bộ giảng dạy có trình độ đại học và 3 kĩ thuật viên. Từ đó cho đến nay, đội ngũ giảng dạy đã dần tăng lên cả về số lượng và chất lượng bao gồm: 

- 02 Giáo sư-Tiến sĩ (GS. TS. Nguyễn khang, GS. TS. Trần Mạnh Bình); 

- 04 Phó giáo sư-Tiến sĩ (PGS. TS. Nguyễn Quang Đạt, PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải, PGS. TS. Vũ Trần Anh, PGS, Văn Thị Mỹ Huệ); 

- 06 Tiến sĩ (TS. Ngô Thị Mai Anh, TS. Phan Thục Anh, TS. Giang Thị Sơn, TS. Phạm Thị Minh Thủy, Ths Bùi Thị Thanh Hà, Nguyễn Công Trường); 

- 02 Thạc sĩ (Ths. Hoàng Thu Trang, Ths. Ngô Xuân Hoàng) và nhiều lượt kĩ thuật viên làm việc ở Bộ môn đã nghỉ hưu. 

 Hiện tại, Bộ môn có 03 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 05 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ và 02 dược sỹ - kĩ thuật viên.

Đã có bốn nhà giáo, giảng viên chính của bộ môn là GS.TS Nguyễn Khang đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu Tú năm 1992, Nhà giáo Nhân Dân năm 2008, GS.TS Trần Mạnh Bìnhđã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu Tú năm 1994, Nhà giáo Nhân Dân năm 2008, PGS.TS Nguyễn Quang Đạt đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu Tú năm 1992 , PGS. TS Đinh Thị Thanh Hải được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2017).


CNHD - 15-09-2022

105 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL