Giới thiệu bộ môn Hóa Hữu cơ

​ Quá trình hình thành và phát triển

Bộ môn Hóa dược- Hữu cơ thuộc trường Đại học Y-Dược Hà Nội được thành lập năm 1954. Đến năm 1961, khi Bộ Y tế có quyết định tách Trường Đại học Y - Dược thành hai trường : Trường Đại học Y khoa Hà Nội và Trường Đại học Dược Hà Nội thì năm 1963 Bộ môn cũng được tách thành hai bộ môn Hóa Dược và bộ môn Hóa hữu cơ thuộc trường Đại học Dược Hà Nội. 

Từ đó bộ môn Hóa hữu cơ trải qua 50 năm xây dựng và phát triển. Lúc đầu bộ môn có 3 cán bộ giảng dạy có trình độ đại học và 3 kĩ thuật viên. Sau đó, đội ngũ giảng dạy đã dần tăng lên cả về số lượng và chất lượng bao gồm: 2 Giáo sư-Tiến sĩ; 4 Phó giáo sư-Tiến sĩ; 4 Tiến sĩ; 3 Thạc sĩ. Đến nay, có 2 Giáo sư -Tiến sĩ, 1 Phó giáo sư -Tiến sĩ, 4 Tiến sĩ cũng như nhiều lượt kĩ thuật viên làm việc ở Bộ môn đã nghỉ hưu và hiện có 3 kĩ thuật viên .​

Đã có bốn nhà giáo, giảng viên của bộ môn là GS.TS Nguyễn Khang đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu Tú năm 1992, Nhà giáo Nhân Dân đã được phong tặng danh hiệu năm 2008, GS.TS Trần Mạnh Bình đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu Tú năm 1994, Nhà giáo Nhân Dân năm 2008, PGS.TS Nguyễn Quang Đạt đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu Tú năm 1992, PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu Tú năm 2017.

Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được

3. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được

Các hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2007

Huân chương Lao động hạng Ba

Số 927/2007/QĐ-CTN ngày 16/8/2007 của Chủ tịch nước

2014

Huân chương Lao động hạng Nhì

Số 794/2014/QĐ-CTN ngày 11/4/2014 của Chủ tịch nước

2004

Bằng khen của Thủ tướng CP

Số 1337/QĐ-TTg ngày 15/12/2004 của Thủ tướng CP

2010

Bằng khen của Thủ tướng CP

Số 2448/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng CP

2005

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 631/QĐ-BYT ngày 14/3/2005 của Bộ Y tế

2008

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 942/QĐ-BYT ngày 20/3/2008 của Bộ Y tế

2008

Bằng khen của CĐ Y tế VN

Số 102, ngày 16/10/2008 của CĐ Y tế VN

2009

Bằng khen của CĐ Y tế VN

Số 59, ngày 12/10/2009 của CĐ Y tế VN

2009

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 915/QĐ-BYT ngày 20/3/2009 của Bộ Y tế

2010

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 2154/QĐ-BYT ngày 21/6/2010 của Bộ Y tế

2012

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/2/2012 của Bộ Y tế

2013

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/2/2013 của Bộ Y tế

2015

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 4252/QĐ-BYT ngày 13/10/2015 của Bộ Y tế

2015

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 5053/QĐ-BYT ngày 27/11/2015 của Bộ Y tế

​2018

​Bằng khen của Bộ Y tế

​QĐ số 5934/QĐ-BYT ngày 01/10/2018của Bộ Y tế

 

Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2006-2007

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 2329/QĐ-BYT ngày 30/6/2008 của Bộ Y tế

2007-2008

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 2345/QĐ-BYT ngày 30/6/2009 của Bộ Y tế

2008-2009

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế

2009-2010

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 929/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế

2010-2011

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế

2011-2012

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ Y tế

2012-2013

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

2013-2014

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế

2014-2015

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5594/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế

​2015-2016

TT Lao động Tiên tiến

​QĐ số 701/QĐ-DHN ngày 02/8/2016 của Trường Đại học Dược Hà Nội​

2016-2017

TT Lao động xuất sắc

​QD​số 198/TB-DHN ngày 02/08/2017 của trường đại học Dược Hà Nội​

​2017-2018

​TT Lao động xuất sắc

​QĐ số 6227/QĐ-BYT ngày 16/10/2018của Bộ Y tế

​2018-2019

​TT Lao động Tiên tiến

​​QĐ số 789/QĐ-DHN ngày 07/8/2019của Trường Đại học Dược Hà Nội​

 

 ​​- Bộ môn được chọn là Gương mặt giáo dục điển hình Việt nam năm 2008 (in trong cuốn "Những gương mặt giáo dục điển hình Việt Nam 2008" - Nhà xuất bản Giáo Dục)​

 Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ

- Trưởng/Phụ trách bộ môn qua các thời kỳ

NGND. GS. TS. Nguyễn Khang
(1964 - 1965; 1973 - 1995)

DS. Nguyễn Văn Kỳ
(1965 - 1972)

NGND. GS. TS. Trần Mạnh Bình
(1995 - 2001)

NGUT. PGS. TS. Nguyễn Quang Đạt
(2002 - 2008)

NGƯT. ​PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải
(2008 - 2018) 

Ảnh-Huệ.png

  PGS.TS. Văn Thị Mỹ Huệ
(2018-nay)

 

- Phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ

PGS. TS. Nguyễn Thành Đô (1976 - 1983)

GS. TS. Trần Mạnh Bình (1985 - 1995)

PGS. TS. Nguyễn Quang Đạt (1995 - 2001)

 ​PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải (2001-2008)

 PGS.TS. Văn Thị Mỹ Huệ (2010 - 2018)

 PGS.TS Vũ Trần Anh (2018-nay)

- Cán bộ viên chức hiện nay

 

Phó Hiệu trưởng​-
Nhà giáo Ưu tú, Giảng viên Cao cấp 
PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải
Ảnh-Huệ.png
GVCC. Trưởng bộ môn
PGS.TS. Văn Thị Mỹ Huệ
GVCC. Phó Trưởng bộ môn
PGS. TS. Vũ Trần Anh
Giảng viên chính
Th.S Hoàng Thu Trang
Giảng viên
Th.S Bùi Thị Thanh Hà
Giảng viên
Th.S. Ngô Xuân Hoàng
IMG_7103.jpg
Giảng viên
DS. Nguyễn Công Trường
Kỹ thuật viên
CN. Dương Văn Diễn
Kỹ thuật viên
DSĐH. Nguyễn Thị Thanh
Kỹ thuật viên
DSĐH. Nguyễn Thị Thanh Hường

 


18-09-2022

285 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL