LỊCH THỰC TẬP TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC LỚP O K71 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

   

Bộ môn Dược lâm sàng

     

LỊCH GIẢNG THỰC TẬP TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC LỚP O K71

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

 

Tuần 13: 2-7/11

 

 

   

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Ngày

Hai (2/11)

Sáng

123O1

Bài 5: Tư vấn SDT trên BN ngoại trú: xây dựng tờ PIL

ThS. Dương Khánh Linh

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Chiều

456O1

ThS. Dương Khánh Linh

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Ba (3/11)

Sáng

123O1

Bài 6: Tư vấn SDT trên BN ngoại trú: Bệnh hô hấp

ThS. Dương Khánh Linh

TS. Nguyễn Tứ Sơn

Tư (4/11)

Sáng

456O1

ThS. Dương Khánh Linh

TS. Nguyễn Tứ Sơn

           
           

Tuần 14: 9-14/11

 

 

   

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Ngày

Hai (9/11)

Sáng

123O1

Bài 7: Tư vấn SDT trên BN ngoại trú: Bệnh tim mạch

ThS. Nguyễn Hữu Duy

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Chiều

456O1

ThS. Nguyễn Hữu Duy

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Ba (10/11)

Sáng

123O1

Bài 8: Tư vấn SDT trên BN ngoại trú: Bệnh chuyển hóa

ThS. Nguyễn Hữu Duy

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Tư (11/11)

Sáng

456O1

ThS. Nguyễn Hữu Duy

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

 


15-11-2022

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL