LỊCH LÝ THUYẾT MÔN THÔNG TIN THUỐC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

               

Bộ môn Dược lâm sàng

               

LỊCH GIẢNG  THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC N+O K69

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

Lý thuyết

               

Tuần

Nội dung

Ngày

Thứ

Buổi

Lớp

Tiết

Số giờ

Giảng viên

1
(29/7-3/8)

Bài 1. Quy trình tư vấn sử dụng thuốc trong ĐT một số bệnh mạn tính
Bài 2. Các nguồn tài liệu dùng trong tư vấn sử dụng thuốc cho BN

29/7

2

Chiều

N1

19

6,7,8,9

4.8

PGS. Nguyễn Thành Hải
ThS. Nguyễn Thị Thảo

31/7

4

Chiều

N2

19

6,7,8,9

4.8

1/8

5

Chiều

O1

19

6,7,8,9

4.8

2/8

6

Sáng

O2

18

2,3,4,5

4.8

1
(5/8-10/8)

Bài 3. Các vấn đề cần lưu ý trong tư vấn sử dụng thuốc cho BN
Bài 4. Các tình huống thông tin thuốc cho CBYT, xây dựng kế hoạch thông tin

5/8

2

Chiều

N1

19

6,7,8,9

4.8

ThS. Nguyễn Thị Thảo (B3)
TS. Vũ Đình Hòa (B4)

7/8

4

Chiều

N2

19

6,7,8,9

4.8

8/8

5

Chiều

O1

19

6,7,8,9

4.8

9/8

6

Sáng

O2

18

2,3,4,5

4.8

1
(12/8-17/8)

Bài 5. Áp dụng các nguồn thông tin cấp 3 trong xây dựng nội dung thông tin thuốc cho CBYT
Bài 6. Áp dụng các nguồn thông tin cấp 1 trong thông tin thuốc cho CBYT

12/8

2

Chiều

N1

19

6,7,8,9

4.8

TS. Vũ Đình Hòa

14/8

4

Chiều

N2

19

6,7,8,9

4.8

15/8

5

Chiều

O1

19

6,7,8,9

4.8

16/8

6

Sáng

O2

18

2,3,4,5

4.8

1
(19/8-24/8)

Bài 7. Áp dụng các nguồn thông tin cấp 1 trong thông tin thuốc cho CBYT (tiếp)

19/8

2

Chiều

N1

19

6,7

2.4

TS. Vũ Đình Hòa

21/8

4

Chiều

N2

19

6,7

2.4

22/8

5

Chiều

O1

19

6,7

2.4

23/8

6

Sáng

O2

18

2,3

2.4

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

67.2

 

                   
 

Trưởng Bộ môn

         

Giáo vụ Bộ môn

   
                   
                   
                   
 

Nguyễn Thị Liên Hương

         

Nguyễn Tứ Sơn

   

 

Tệp đính kèm:

Lich giang LT thong tin thuoc.docx


04-11-2022

33 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL