LỊCH THỰC TẬP/SEMINAR THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC LỚP N K71 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020- 2021

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

   

Bộ môn Dược lâm sàng

     

LỊCH GIẢNG THỰC TẬP/SEMINAR THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC LỚP N K71

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020- 2021

 

Tuần 4: 31/8-5/9

 

 

   

 

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Ngày

Hai (31/8)

C

Nhóm 2

Bài 1: ThTT cho CBYT về lựa chọn thuốc, liều dùng và SDT cho đối tượng đặc biệt

 Nguyễn Thị Tuyến

Cao Thị Thu Huyền 

Ba (1/9)

S

Nhóm 1

 Nguyễn Phương Thúy

Trần Ngân Hà 

C

Nhóm 4

 Nguyễn Phương Thúy

Trần Ngân Hà 

Sáu (4/9)

C

Nhóm 3

 Nguyễn Thị Tuyến

Cao Thị Thu Huyền 

 Năm (3/9)

S

Nhóm 2

Bài 2: ThTT cho CBYT về ADR, tương tác, tương hợp tương kỵ thuốc tiêm, cách pha thuốc

 Nguyễn Thị Tuyến

Cao Thị Thu Huyền 

C

Nhóm 4

 Nguyễn Phương Thúy

Trần Ngân Hà 

Sáu (4/9)

C

Nhóm 1

 Nguyễn Phương Thúy

Trần Ngân Hà 

Bảy (5/9)

S

Nhóm 3

 Nguyễn Thị Tuyến

Cao Thị Thu Huyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Thứ

Buổi

Tổ

Nội dung

GV hướng dẫn 1

GV hướng dẫn 2

Ngày

Hai (7/9)

S

Nhóm 3

Bài 3: Xây dựng bản tin cung cấp cho CBYT các ThTT cập nhật từ công văn của Bộ Y tế và cơ quan quản lý DP

 Nguyễn Thị Tuyến

Cao Thị Thu Huyền 

C

Nhóm 2

 Nguyễn Thị Tuyến

Cao Thị Thu Huyền 

C

Nhóm 4

 Nguyễn Phương Thúy

Trần Ngân Hà 

Ba (8/9)

S

Nhóm 1

Bài 3: Xây dựng bản tin cung cấp cho CBYT các ThTT cập nhật từ công văn của Bộ Y tế và cơ quan quản lý DP

 Nguyễn Phương Thúy

Trần Ngân Hà 

C

Nhóm 2

Bài 4:Thảo luận về quá trình và kết quả trả lời thông tin thuốc và xây dựng bản tin

 Nguyễn Thị Tuyến

Cao Thị Thu Huyền 

C

Nhóm 4

 Nguyễn Phương Thúy

Trần Ngân Hà 

Tư (9/9)

C

Nhóm 1

Bài 4:Thảo luận về quá trình và kết quả trả lời thông tin thuốc và xây dựng bản tin

 Nguyễn Phương Thúy

Trần Ngân Hà 

C

Nhóm 3

 Nguyễn Thị Tuyến

Cao Thị Thu Huyền 

 

Lưu ý:

  • Phân nhóm theo phòng ĐT: Nhóm 1 (123N1), Nhóm 2 (45 N1); Nhóm 3 (123N2); Nhóm 4 (45N2)
  • Thực tập và seminar theo hình thức trực tuyến (online) trên phần mềm Teams
  • Quy trình thực tập đã gửi email cho lớp
  • Nội dung và mẫu báo cáo sẽ được các thầy cô gửi vào class materials


15-11-2022

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL