LỊCH LÝ THUYẾT THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC N+O K71 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH GIẢNG  THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC N+O K71

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

                   

 

Tuần

Nội dung

Ngày

Thứ

Buổi

Lớp

Tiết

Giảng viên

 

1
(10-15/8)

Bài 1. Giới thiệu môn học; Các tình huống thông tin thuốc cho CBYT, xây dựng kế hoạch thông tin
Bài 2. Áp dụng các nguồn thông tin cấp 3 trong xây dựng nội dung thông tin thuốc cho CBYT

10/8

2

Sáng

N1+N2

online

2,3,4,5

TS. Vũ Đình Hòa

 

13/8

5

Chiều

O1

online

6,7,8,9

TS. Vũ Đình Hòa

 

2
(17-22/8)

Bài 3. Áp dụng các nguồn thông tin cấp 1 trong thông tin thuốc cho CBYT
- Thông tin từ các báo cáo ca, chuỗi ca, các nghiên cứu quan sát
- Thông tin từ các thử nghiệm lâm sàng, phân tích gộp

17/8

2

Sáng

N1+N2

online

2,3,4,5

TS. Vũ Đình Hòa

 

20/8

5

Chiều

O1

online

6,7,8,9

TS. Vũ Đình Hòa

 

3
(24-29/8)

Bài 4. Quy trình tư vấn sử dụng thuốc trong ĐT một số bệnh mạn tính
Bài 5. Các nguồn tài liệu dùng trong tư vấn sử dụng thuốc cho BN

24/8

2

Sáng

N1+N2

báo sau

2,3,4,5

PGS. Nguyễn Thành Hải

 

27/8

5

Chiều

O1

báo sau

6,7,8,9

PGS. Nguyễn Thành Hải

 

4
(31/8-5/9)

Bài 6. Các vấn đề cần lưu ý trong tư vấn sử dụng thuốc cho BN

31/8

2

Sáng

N1+N2

báo sau

2,3

ThS. Nguyễn Thị Thảo

 

3/9

5

Chiều

O1

báo sau

6,7

ThS. Nguyễn Thị Thảo

 

 

Trưởng Bộ môn

         

Giáo vụ ĐH

   

 

                   

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương

       

        Nguyễn Tứ Sơn

 

 

                                 

 


15-11-2022

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL