Thực hành bệnh viện - Hệ đại học chính quy, định hướng DLS

Tên môn học: Thực hành bệnh viện (Hospital practices)

Tên học phần: Thực hành bệnh viện (Hospital practices)

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ chính quy, định hướng DLS

Số tín chỉ: 01 (tương đương 02 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

22

0

22

0

0

1.Mục tiêu môn học/ học phần:

Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng:

- Triển khai được các hoạt động dược lâm sàng tại khoa lâm sàng theo thông tư hướng dẫn của Bộ Y Tế (Thông tư số 31/2012/TT-BYT)

- Phát hiện được các vấn đề liên quan đến thuốc và đề xuất được biện pháp giải quyết trên tình huống lâm sàng thực tế

2. Các học phần tiên quyết:

Bệnh học, Dược lý, Dược lâm sàng, Sử dụng thuốc trong điều trị, Phân tích ca lâm sàng, Thông tin thuốc

3. Mô tả môn học/ học phần:

Học viên học tậpở bệnh viện, tại khoa dược và các khoa lâm sàng, với sự hướng dẫn trực tiếp của các dược sỹ lâm sàng tại bệnh viện và bác sỹ điều trị tại khoa (BS đồng thời là giảng viên kiêm giảng của trường ĐH Dược Hà Nội). Nội dung thực tập được xây dựng căn cứ vào hướng dẫn thực hành dược lâm sàng bệnh viện quy định trong thông tư hướng dẫn của Bộ Y Tế (Thông tư số 31/2012/TT-BYT) và thực tế triển khai dược lâm sàng tại bệnh viện. Cuối mỗi đợt thực tập tại khoa dược/khoa lâm sàng học viên sẽ có báo cáo/thực hành ởBộ môn.​


28-11-2017

57 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL