Khảo sát thực tế chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp - Trình độ dược sĩ chuyên khoa II

1.Thời lượng (số tín chỉ): 9 tín chỉ (405 giờ thực tế tại cơ sở )

Số giờ: Lý thuyết: 0 Thực hành:0 Thực tế:  585 (tương ứng 10 tuần thực tế)

2.Bộ môn phụ trách: BmônDượclâm sàng

3.Mô tả học phần:

Môn học này giúp học viên rà soát các vấn đề liên quan đến thuốc thường gặp ở bệnh viện, khảo sát được các yếu tố liên quan đến việc xác định đề tài nghiên cứu.

4.Mục tiêu học tập của học phần:

Xác định được đề tài để làm luận án tốt nghiệp

5.Học phần tiên quyết:

- Chăm sóc dược

- Sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh mạn tính

- Dược động học và dược động học lâm sàng

- Thực hành dược lâm sàng​


28-11-2017

79 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL