Chương trình thạc sĩ-Sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh xã hội

​Tên môn học: Sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh xã hội (Pharmacotherapy for social diseases)

Tên học phần: Sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh xã hội (Pharmacotherapy for social diseases)

Mã học phần: LS208

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ : Thạc sĩ

Ngành học : Dược lý và dược lâm sàng

Loại học phần (bắt buộc/tự chọn): Tự chọn

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

30

0

0

0

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ MÔN HỌC PHẦN

Học phần này giúp học viên sử dụng có hiệu quả các hướng dẫn điều trị cập nhật và các kiến thức chuyên sâu để về sử dụng thuốc trong điều trị, để có thể tham gia vào nhóm đa ngành (bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng) lập kế hoạch và triển khai được các biện pháp điều trị phù hợp với từng cá thể bệnh nhân. Đồng thời, học phần cũng giúp học viên cũng có khả năng phân tích một số vấn đề bất cập trong điều trị vớicác tình huống lâm sàng phức tạp (bệnh nhân có các biến chứng, đợt bùng phát bệnh mạn tính, tình trạng đa bệnh lý, bệnh nhân thuộc đối tượng đặc biệt, bệnh nhân cần cá thể hoá điều trị).​

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Học phần này sẽ cung cấp các kiến thức liên quan đến sử dụng thuốc trong điều trị như: phương pháp/kỹ thuật đánh giá bệnh nhân làm cơ sở xây dựng kế hoạch điều trị, mục tiêu điều trị, nguyên tắc/chiến lược/phác đồ điều trị, các lưu ý về cá thể hoá trên bệnh nhân, kế hoạch giám sát điều trị; đồng thời giúp học viên tích hợp với các kiến thức đã được cung cấp trong các môn học khác như sinh lý bệnh, bệnh học, dược lý để phân tích, giải thích cơ sở lý thuyết của các nội dung này.

- Học phần cũng giúp học viên hình thành các kỹ năng để phân tích được tính hợp lý về sử dụng thuốc trong các tình huống lâm sàng phức tạp (bệnh nhân có các biến chứng, đợt bùng phát bệnh mạn tính, tình trạng đa bệnh lý, bệnh nhân thuộc đối tượng đặc biệt, bệnh nhân cần cá thể hoá điều trị).

- Học phần giúp học viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, có động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục; rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan, hình thành năng lực phản biện ý kiến chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc dược.

Các bệnh lý cụ thể trong chương trình này là 6 bệnh lý xã hội thường gặp, bao gồm:Bệnh lý nhiễm trùng: HIV/AIDS, lao, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, Bệnh tâm thần: trầm cảm, tâm thần phân liệt

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Bài tập/điểm danh.

0%

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

Bài kiểm tra có báo trước, hình thức bài tập/MCQ

30%

Thi hết học phần

Thi với hình thức tiểu luận hoặc tự luận

70%

TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J. Brouwers (2012), Dược lâm sàng – những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 1 và tập 2, NXB Y học.

- Thái Nguyễn Hùng Thu, Hoàng Thị Kim Huyền (2012), Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng – sách dùng cho đào tạo dược sĩ và chuyên khảo, NXB Y học.

- Tài liệu do giảng viên biên soạn

- Các hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế cho các bệnh lý nằm trong chương trình đào tạo, đăng tải trên Thư viện hướng dẫn chẩn đoán điều trị (Cục quản lý khám chữa bệnh), (http://kcb.vn/vanban/huong-dan cập nhật đến thời điểm giảng dạy) (tải miễn phí)


01-06-2022

41 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL