Chương trình thạc sĩ-Cảnh giác dược (Pharmacovigilance)

​Tên môn học: Cảnh giác dược (Pharmacovigilance)

Tên học phần: Cảnh giác dược (Pharmacovigilance)

Mã số học phần: CS201

Bộ môn giảng dạy chính: Dượclâm sàng

Bộ môn phối hợp: Trung tâm DI & ADR Quốc gia

Đào tạo trình độ: Thạc sĩ dược học

Ngành học: Dược lý - Dược lâm sàng

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học

Loại học phần: Tự chọn

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

20

0

0

10

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về Cảnh giác Dược, quy trình hoạt động trong hệ thống Cảnh giác Dược, các phương pháp theo dõi, đánh giá an toàn thuốc ở cấp độ cơ sở cũng như trên quy mô quốc gia. Đồng thời, môn học cũng cung cấp một số kỹ năng giúp học viên trong việc nhận diện, đánh giá vấn đề và phân tích nguyên nhân, từ đó xử lý được những tình huống thực tế liên quan đến vấn đề an toàn thuốc.​

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Cung cấp cho người học các khái niệm liên quan đến Cảnh giác Dược, vai trò và phạm vi hoạt động của Cảnh giác Dược trong hệ thống y tế.

- Cung cấp cho người học những kĩ năng tổng hợp thông tin, đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý các tình huống cụ thể về Cảnh giác Dược.

- Giúp người học có kĩ năng phân tích lợi ích-nguy cơ của thuốc trong việc quản lý và truyền thông về các vấn đề an toàn trong sử dụng thuốc

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung, tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Bằng hình thức điểm danh

0

Seminar

- Tính điểm: Trung bình cộng điểm seminar của 2 bài bất kỳ (do nhóm giảng viên quyết định) trong tổng số 5 bài

- Chấm điểm và/hoặc chấm đạt/không đạt theo báo cáo kết quả seminar.

40

Thi hết học phần

Tiểu luận kết thúc học phần

60

TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Tài liệu do giảng viên ở Bộ môn Dược lâm sàng và Trung tâm DI & ADR Quốc gia biên soạn.


31-05-2022

112 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL