Thông tin đơn vị

BỘ MÔN BÀO CHẾ

1. Thông tin giao dịch của đơn vị

​​

Tên:

Bộ môn Bào Chế

Tên tiếng Anh: 

Department of Pharmaceutics

Điện thoại:

02438264990​

Fax

Không có

Email:

bmbaoche@hup.edu.vn

Website:

Không có

Trưởng Bộ môn:

PGS. TS. Vũ Thị Thu Giang

Email:

giangvtt@hup.edu.vn

 
2. Quá trình hình thành và phát triển

Bộ môn có tiền thân là Bộ môn Bào Chế - Hóa Sinh (Chaire de Pharmacie et de Chimie Biologique) được Toàn Quyền Đông Dương ký sắc lệnh cho phép thành lập năm 1935 trong Trường Y Dược Đông Dương. Năm 1955, dưới chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ Y Tế đã có quyết định thành lập bộ môn Bào Chế trong Trường Đại học Y Dược khoa Hà Nội. DS. Huỳnh Quang Đại tốt nghiệp Dược sĩ hạng nhất năm 1944 làm Chủ nhiệm bộ môn đầu tiên. Đến ngày 26 tháng 12 năm 1966, Bộ Y tế ra quyết định số 1060-BYT/QĐ về việc thành lập Bộ môn Bào chế của Trường Đại học Dược khoa.

 

3. Một số thành tích nổi bật
Sau hơn 65 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ giảng viên, kỹ thuật viên của Bộ môn Bào Chế, những con người luôn tâm huyết vì sự nghiệp đào tạo của ngành Dược đã thực sự đoàn kết, gắn bó, tôn trọng giúp đỡ nhau, phát huy được sức mạnh và trí tuệ tập thể, không ngừng học tập, phấn đấu vương lên nên tập thể Bộ môn luôn hoàn thành nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích.

Từ đầu những năm 90 Bộ môn đã chủ động tiếp cận, lồng ghép "Bào chế quy ước" với "Bào chế hiện đại"; các nội dung giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn được tiếp cận theo hướng "thiết kế công thức" để đưa ra hoặc lựa chọn được chế phẩm thuốc có độ ổn định. Những tiến bộ về sinh dược học bào chế, về công nghệ bào chế hiện đại đã và đang được Bộ môn cập nhật thường xuyên, phù hợp với xu hướng phát triển bào chế học hiện đại trên thế giới và bước đầu đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành Dược trong nước.

 

4. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được

·Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
1975 Huân chương Lao động hạng Ba
 
2004 Huân chương Lao động hạng Ba Số 966/2004/QĐ-CTN ngày 13/12/2004 của Chủ tịch nước
1972-1984 Cờ thi đua đạt đanh hiệu Tổ lao động Xã Hội Chủ Nghĩa 12 năm liền  
2008 Bằng khen của Thủ tướng CP Số 756/QĐ-TTg ngày 17/6/2008 của Thủ tướng chính phủ
2014 Bng khen ca th tướng chính ph Số 470/QĐ-TTg ngày 2/4/2014
2000 Bằng khen của Bộ Y Tế
 
2004 Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục  
2005 Bằng khen của Bộ Y tế Số 631/QĐ-BYT ngày 14/3/2005 của Bộ Y tế
2006 Bằng khen của Bộ Y tế Số 4932/QĐ-BYT ngày 30/11/2006 của Bộ Y tế
2009 Bằng khen của Bộ Y tế Số 915/QĐ-BYT ngày 20/3/2009 của Bộ Y tế
2011 Bằng khen của Bộ Y tế Số 3381/QĐ-BYT ngày 16/9/2011 của Bộ Y tế
2015 Bằng khen của Bộ Y tế Số 5035/QĐ-BYT ngày 27/11/2015 của Bộ Y tế
​​201​​8 Bằng khen của Bộ Y tế ​​Số 2949/QĐ-BYT ngày 16/5/2018 của Bộ Y tế
2021 Bằng khen của Bộ Y tế Số 5043/QĐ-BYT ngày 01/11/2021 của Bộ Y tế

 

·Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2006-2007 TT Lao động xuất sắc QĐ số 2329/QĐ-BYT ngày 30/06/2008 của Bộ Y tế
2007-2008 TT Lao động xuất sắc QĐ số 2345/QĐ-BYT ngày 30/06/2009 của Bộ Y tế
2008-2009 TT Lao động xuất sắc QĐ số 1736/QĐ-BYT ngày 24/05/2010 của Bộ Y tế
2009-2010 TT Lao động xuất sắc QĐ số 929/QĐ-BYT ngày 31/03/2011 của Bộ Y tế
2010-2011 TT Lao động xuất sắc QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế
2011-2012 TT Lao động xuất sắc QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế
2012-2013 TT Lao động xuất sắc QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế
2013-2014 TT Lao động xuất sắc QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế
2014-2015 TT Lao động xuất sắc QĐ số 5594/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế
​2016-2017 ​TT Lao động xuất sắc QĐ số 4785/QĐ-BYT ngày 24/10/2017 của Bộ Y tế
​2017-2018 ​TT Lao động xuất sắc QĐ số 6227/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ Y tế
​201​​9-2020 ​TT Lao động xuất sắc QĐ số 04/QĐ-BYT ngày 04/01/2021 của Bộ Y tế
2020-2021 TT Lao động xuất sắc QĐ số 5042/QĐ-BYT ngày 01/11/2021 của Bộ Y tế
     

 ​

5. Trưởng/Phụ trách Bộ môn và Phó Trưởng Bộ môn qua các thời kỳ

Trưởng/Phụ trách bộ môn qua các thời kỳ: 

DS. NGND. Huỳnh Quang Đại
(12/1956 - 1977)
 

GS. VS. NGƯT. Đặng Thị Hồng Vân
(1977-– 04/1991)

PGS. NGƯT. Đỗ Minh
(02/1995 - 12/1995)

GS. TS. NGƯT. Võ Xuân Minh
(1997 - 08/2008)

PGS. TS. NGƯT. Nguyễn Đăng Hòa
(10/2008 - 11/2015)

GS. TS. NGƯTPhạm Thị Minh Huệ
(12/2015 – 10/2020)​

PGS. TS. Vũ Thị Thu Giang
(10/2020 - nay)

 

 

Phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ:

PGS.TS. Lê Văn Truyền

03/1985 – 02/1986

PGS.TS. Phạm Ngọc Bùng

09/1995 – 09/2005

PGS. TS. Nguyễn Văn Long

02/2004 – 08/2008

TS. Nguyễn Trần Linh

01/2012 – 12/2021

 

6. Cán bộ, giảng viên hiện nay 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Hòa

Nguyên Trưởng Bộ môn

GS. TS. Phạm Thị Minh Huệ

Nguyên Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Trần Linh

Nguyên Phó trưởng Bộ môn

PGS. TS. Vũ Thị Thu Giang

Trưởng Bộ môn

PGS. TS. Nguyễn Thạch Tùng

Giảng viên cao cấp

TS. Trần Thị Hải Yến

Giảng viên cao cấp

TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Giảng viên chính

TS. Phạm Bảo Tùng

Giảng viên

TS. Dương Thị Hồng Ánh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Lâm

Giảng viên​

ThS. Vũ Ngọc Mai

Giảng viên

ThS. Nguyễn Cảnh Hưng

Giảng viên

 
 
7. Chức năng nhiệm vụ được giao
 
7.1.Chức năng

Bộ môn Bào chế có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, mỹ phẩm trong các chuyên ngành Dược và Hóa dược; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn về công nghệ bào chế và sinh dược học các dạng thuốc; mỹ phẩm. Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn. Quản lý viên chức Bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

7.2. Nhiệm vụ
 
* Hoạt động đào tạo

Các môn học được phân công giảng dạy:

- Đại học: Bào chế và sinh dược học, Mỹ phẩm,  GMP&GLP, Kỹ thuật bào chế các dạng thuốc từ dược liệu, Viên đặc biệt, Bào chế đại cương, Kỹ thuật pha chế một số chế phẩm hóa mỹ phẩm. 

- Sau đại học (cao học, chuyên khoa I, chuyên khoa II, đào tạo lại, nghiên cứu sinh): Sinh dược học bào chế; Nghiên cứu phát triển thuốc thành phẩm; Giải phóng thuốc tại vùng hấp thu tối ưu; Các môn tự chọn….

Nhiệm vụ:

- Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.
- Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.
- Hướng dẫn chuyên đề, khoá luận, luận văn, luận án.
- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.
- Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá đảm bảo chính xác khách quan, tin cậy và khả thi; quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.
-Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.

 

* Hoạt động khoa học công nghệ

- Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì đề tài khoa học phù hợp với phương hướng học thuật của bộ môn.
- Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ viên chức của bộ môn kể cả kỹ thuật viên tham gia thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt. Phối hợp nghiên cứu khoa học với các bộ môn trong trường, ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng của các đơn vị khác. Kết hợp nghiên cứu khoa học với hướng dẫn các đề tài khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp.
- Tổ chức hội nghị khoa học của Bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài. Chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

 

* Nhiệm vụ khác

- Tham gia xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của nhà trường, của ngành.
- Tạo điều kiện cho giảng viên ký và thực hiện các hợp đồng chuyên gia tư vấn về Bào chế với các đơn vị trong ngành.
- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
- Quản lý đơn vị: Giao ban Bộ môn để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình giảng dạy. Phân công quản lý theo mảng công việc (giáo vụ, giáo tài ...). Có kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho các giảng viên và theo dõi tiến độ thực hiện. Xây dựng và phát triển phương hướng học thuật, quy hoạch phát triển dài hạn của Bộ môn, xây dựng Bộ môn vững mạnh về mọi mặt. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học... Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của Bộ môn. Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường, Bộ môn.
 


13-12-2022

1409 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL