Danh sách đề tài các cấp trong năm học 2013-2014

TT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

CB chủ trì

CB tham gia

Tình trạng

1

Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm liposome doxorubicin và amphotericin B

Nhà nước

2012-2015

Phạm Thị Minh Huệ

Phạm Thị Minh Huệ

Vũ Thị Thu Giang

Nguyễn Trần Linh

Nguyễn Văn Lâm

Trần Thị Hải Yến

Đang thực hiện

2

Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano curcumin

Trường

1/6/2013-

-31/5/2014

Dương Thị Hồng Ánh

Nguyễn Trần Linh

Đã nộp báo cáo nghiệm thu

3

Nghiên cứu bào chế viên felodipin và glipizid tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu sử dụng kỹ thuật khoan lazer

Nhà nước

2011-2013

Nguyễn Thanh Hải

Phạm Thị Minh Huệ

Nguyễn Thị Mai Anh

Đã nghiệm thu

4

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên pseudoephedrin và loratadin giải phóng có kiểm soát

Bộ Y tế

2012-2014

Trịnh Văn Lẩu

Phạm Thị Minh Huệ

Nguyễn Văn Lâm

Đang viết báo cáo

5

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng nhũ tương nano diclofenac dùng trong nhãn khoa

Bộ Y tế

2012-2014

Nguyễn Trần Linh

Ngô Thị Thu Trang

Vũ Ngọc Mai

Vũ Thị Thu Giang

Trần Thị Hải Yến

Đặng Thị Hiền

 

Đang thực hiện đúng tiến độ

6

Nghiên cứu bào chế hệ kết dính sinh học của acyclovir để tăng hấp thu thuốc qua đường tiêu hóa

Bộ Y tế

2012-2014

Vũ Thị Thu Giang

Nguyễn Thị Kiều Anh

Nguyễn Thị Mai Anh

Vũ Ngọc Mai

Đào Thị Vui

Tạ Mạnh Hùng

Lê Văn Thanh

Đang thực hiện đúng tiến độ

7

Bước đầu nghiên cứu bào chế vi cầu chứa tiểu phân nano azithromycin

Trường

2013-2014

Nguyễn Thạch Tùng

Nguyễn Thạch Tùng

Vũ Ngọc Mai

Đang thực hiện


23-06-2014

67 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL