Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Thực hiện Công văn số 680- CV/ĐUK ngày 29/9/2014 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc “Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô ”, nhằm tuyên truyền sâu rộng cho đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động, học viên, sinh viên Nhà trường về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày giải phóng Thủ đô, khẳng định được thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của Ngày giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; qua đó cổ vũ đảng viên, công chức, viên chức học viên, sinh viên Nhà trường cùng nhân dân Thủ đô Hà Nội chung sức, chung lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô và đất nước. Với ý nghĩa trên Đảng ủy đề nghị các chi bộ, đơn vị, các tổ chức chính trị Nhà trường tuyên truyền kỷ niệm 60 năm  Ngày giải phóng Thủ đô theo tài liệu do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Trung ương biên soạn đến toàn thể đảng viên, Công chức, viên chức, học viên, sinh viên Nhà trường (có tài liệu tuyên truyền kèm theo).  ​
Đảng ủy đề nghị các chi bộ, đơn vị, các tổ chức chính trị Nhà trường căn cứ vào tài liệu này, tổ chức triển khai tuyên truyền tới cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động, học viên, sinh viên bằng các hình thức phù hợp để công tác tuyên truyền đạt kết quả tốt.

680-CVĐUK-T9 (1).pdf680-CVĐUK-T9 (1).pdf
02-10-2014

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL