Tuyên truyền kỉ niệm 50 năm Ngày Anh Hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh

Nhằm ôn lại và tôn vinh tấm gương cách mạng sáng ngời, tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Thông qua đó giáo dục lòng yêu nước, đức hi sinh, tinh thần quật cường của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc; giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ ngày nay về lý tưởng cách mạng cao đẹp của Đảng và Bác Hồ; lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dịp kỉ niệm 50 năm Ngày Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh ( 15/10/1964 – 15/10/2014), được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Dược Hà Nội, Phòng Công tác chính trị đề nghị các phòng ban, bộ môn, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong Trường tuyên truyền phổ biến tổ chức thực hiện theo Đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương. (Có Đề cương kèm theo)​
Tài liệu tuyên truyền 50 năm ngày Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh.pdfTài liệu tuyên truyền 50 năm ngày Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh.pdf


30-10-2014

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL