THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI CƠ SỞ BẮC NINH

Dự án: “Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020” (tên gọi tắt: Dự án xây dựng trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở Bắc Ninh)

1. Tên dự án
Dự án: “Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020” (tên gọi tắt: Dự án xây dựng trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở Bắc Ninh)
2. Mục tiêu của dự án
+ Mục tiêu chung:
Góp phần xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành một trường đại học chuyên ngành trọng điểm Quốc gia, một trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo về Dược hiện đại ngang tầm với khu vực vào năm 2020.
- Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội tại Bắc Ninh, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho 5.000 sinh viên, đồng thời chuẩn bị hạ tầng cơ bản để có thể mở rộngquy mô trong tương lai.
- Cung cấp trang thiết bị thiết yếu cho các giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu của Trường Đại học Dược Hà Nội tại Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn hiện đại, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các chương trình giảng dạy và nghiên cứu ở trình độ cao, ngang tầm với các nước trong khu vực.
- Tăng cường năng lực, phát triển quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu đạt chuẩn của một trường đại học tiên tiến.
+ Vốn vay ưu đãi chương trình EDCF của chính phủ Hàn Quốc:
- Hợp phần 1: Xây dựng 09/20 khối nhà, bao gồm: khối điều hành; khối giảng đường (02); khối nhà bộ môn (gồm cho cả phòng thí nghiệm) (03); khối thư viện; khối KTX; khối nhà khách; hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
- Hợp phần 2: Mua sắm thiết bị học tập, giảng dạy và nghiên cứu;
- Hợp phần 3: Đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu.
+ Vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam
- Giải phóng mặt bằng cho diện tích 20,54 hecta khu đất thực hiện dự án thuộc phường Võ Cường – thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh.
- Chi phí quản lý dự án, thuế, lưu kho lưu bãi…..
+ Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Địa chỉ liên lạc: 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
Số điện thoại: 04.62732215 Fax : 04.62732209
+ Chủ đầu tư: Trường Đại học Dược Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: 13-15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm – Hà Nội
Số điện thoại: 04.38254539; Fax: 04.39332332, 04.38264464
+ Cơ quan thực hiện dự án: Trường Đại học Dược Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: 13-15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm – Hà Nội
Số điện thoại: 04.38254539; Fax: 04.39332332, 04.38264464
5. Địa điểm thực hiện dự án
Khu Làng Đại học 1, thuộc phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội 29 km về phía Đông Bắc.
Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là: 57.000.000 USD (bằng chữ: năm mươi bảy triệu Đô la Mỹ)
Trong đó:
- Vốn vay tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển của của Chính phủ Hàn Quốclà:45.000.000 USDchiếm 78,5% tổng mức đầu tư của dự án.Cơ chế tài chính: Ngân sách nhà nước cấp phát 100% từ nguồn đầu tư phát triển NSNN.
- Vốn đối ứng là: 12.000.000USD chiếm 21,5% tổng mức đầu tư dự án (bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng – bồi thường, các loại thuế, phí quản lý dự án, các tư vấn đặc thù, phí lưu kho lưu bãi thiết bị...). Cơ chế tài chính: ngân sách nhà nước cấp phát 100% thông qua Bộ Y tế từ nguồn hành chính sự nghiệp.
7. Tiến độ thực hiện dự án
+ Giai đoạn I:Xây dựng 9 trên tổng số 20 hạng mục công trình; mua sắm và lắp đặt trang thiết bị; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường. Kế hoạch thực hiện dự án theo các mốc thời gian chính như sau:
- Tổ chức giải phóng mặt bằng: từ04/2014 đến 12/2015;
- Tổ chức triển khai các hạng mục mặt bằng và hạ tầng (rà phá bom mìn, hoàn trả hệ thống kênh tưới tiêu đường nội đồng, bồi thường cho người dân, hoàn tất các thủ tục địa chính/ xây dựng/diện nước, xây tường rào, san nền…): từ 10/2014 đến 12/2016;
- Lập HSMT, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà thầu thiết kế chi tiết, lựa chọn nhà thầu và giám sát thi công: 08 tháng, từ 10/2014 - 07/2015;
- Thiết kế chi tiết: 9 tháng, từ 07/2015 - 03/2016;
- Lập HSMT, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn tổng thầu thi công xây dựng, đào tạo và cung cấp thiết bị: 04 tháng, từ 10/2016 – 02/2017;
- Tổ chức thi công xây dựng: 24 tháng, từ 05/2017 đến tháng 05/2019;
- Tổ chức lắp đặt thiết bị: 6 tháng, từ 01/2019 – 07/2019;
- Đào tạo và chuyển giao công nghệ, nghiệm thu công trình: 04 tháng, từ 07/2019 -12/2019;
- Kiểm toán và kết thúc dự án: tháng 12/2019.
+ Giai đoạn 2: Xây dựng 11hạng mục công trình còn lại: sẽ được triển khai khi có nguồn vốn ngân sách hoặc huy động được nguồn vốn xã hội hóa hoặc nguồn vốn ODA/ vay ưu đãi khác.
Để biết thêm các thông tin chi tiết khác về dự án, đề nghị liên hệ:
Ban quản lý dự ánXây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020”.
Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-39331012/ 84-4-38264991; Fax: 84-4-39332332
* File đính kèm:


18-01-2016

59 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL