Thông báo hoãn tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học hệ liên thông từ cao đẳng và trung cấp lên đại học, hệ văn bằng hai năm 2017

​ Căn cứ vào Công văn số 3093/BGDĐT-GDĐH ngày 20/7/2017 về việc tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà trường phải thực hiện theo đúng Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo kỳ thi tuyển sinh đại học hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, từ trung cấp lên đại học và hệ văn bằng hai năm 2017 dự kiến tổ chức vào ngày 22-23/7/2017 sẽ được hoãn lại cho đến khi Nhà trường có thông báo sau.
Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo để thí sinh được biết và hết sức thông cảm cho sự thay đổi này.
Chi tiết thông báo xin xem trong file đính kèm.


20-07-2017

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL