Tập huấn Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Dược Hà Nội và trao đổi, chia sẻ thực hành tốt ĐBCLGD với chủ đề “Đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam”.

Thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Dược Hà Nội năm học 2021-2022, ngày 20 tháng 01 năm 2022 Trường Đại học Dược Hà Nội đãtổ chức buổi tập huấn trực tuyếnvề công tác ĐBCLGD cho cán bộ thuộc mạng lưới ĐBCLGD của Trườngvà buổi trao đổi, chia sẻ thực hành tốt ĐBCLGD với chủ đề “Đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam”.​

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí Trưởng, phó trưởng, cán bộ ĐBCL các đơn vị; giảng viên các bộ môn, viên chức các phòng Đào tạo, phòng Sau đại học, phòng QLKH, phòng ĐBCL&KT. Nội dung cụ thể của buổi tập huấn như sau: Phổ biến chiến lược, kế hoạch đảm bảo chất lượng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch Tự đánh giá và Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục. Dự kiến kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài Chương trình đào tạo và nội dung cần chuẩn bị; Tập huấn về cách thức thu thập, lưu trữ, phân tích thông tin minh chứng; Trao đổi, chia sẻ, giải đáp thắc mắc về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục.

Cũng trong buổi tập huấn Nhà trường cũng tổ chức cho các thầy cô giáo thuộc các Bộ môn, phòng ban chức năng được trao đổi, chia sẻ thực hành tốt ĐBCLGD với chủ đề “Đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam”.  Các báo cáo viên đã có các bài tham luận với nội dung cụ thể: Phát triển Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn và hội nhập giáo dục (P. Đào tạo và P. Sau đại học); Cải tiến hoạt động kiểm tra đánh giá trên cơ sở phản hồi của người học về hoạt động kiểm tra đánh giá tại Trường Đại học Dược Hà Nội (P. ĐBCL&KT); Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của người học và những thành tựu đạt được (P. QLKH); Xây dựng chuẩn đầu ra của học phần góp phần đáp ứng chuẩn đầu ra của CTĐT: Mô hình kiểu mẫu của các học phần Hóa hữu cơ (BM. Hóa hữu cơ); Chia sẻ về phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc học phần Kỹ thuật Hóa Dược bằng hình thức tiểu luận (BM. Công nghiệp Dược); Đổi mới phương pháp và công nghệ dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (BM. Hóa sinh); Đánh giá mức độ đáp ứng năng lực nghề nghiệp của Dược sỹ tốt nghiệp năm 2019 (P. ĐBCL & KT).

​Một số hình ảnh buổi tập huấn 

ẢNH 3.jpg

ẢNH 22.jpg


24-01-2022

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL