Sinh viên Trường đại học Dược Hà Nội thi tốt nghiệp trắc nghiệm lý thuyết tổng hợp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Ngày 27/6/2020, 420 sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 70, Liên thông TC khóa 51 đã hoàn thành thi tốt nghiệp trắc nghiệm lý thuyết tổng hợp và Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp từ ngày 29/6/2020 đến ngày 07/7/2020. Sau khi thi tốt nghiệp trắc nghiệm kết thúc, ngày 29/6/2020, sinh viên Đại học chính quy khóa 70, Liên thông TC khóa 51- Trường Đại học Dược Hà Nội, đã bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sau một thời gian dài nghiên cứu tâm huyết. Khóa luận là công trình nghiên cứu của những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.Năm nay có 168 sinh viên xuất sắc tham gia thực hiện nghiên cứu và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.​ ​​

Sau thời gian dài nhận đề tài thực hiện nghiên cứu cùng với giảng viên hướng dẫn, 168 sinh viên khoá 70, Liên thông TC khóa 51 được chia thành 14 Ban bảo vệ của 6 chuyên ngành đã hoàn thành các công trình tâm huyết của mình với đề tài riêng và tinh thần tìm tòi, học hỏi, sáng tạo; đồng thời tự tin bảo vệ thành quả nghiên cứu trước Hội đồng.
Buổi bảo vệ đầu tiên thuộc về Ban Dược liệu Dược học Cổ truyền 2, các sinh viên bảo vệ tại địa điểm phòng Hội thảo 1 và Ban Công nghiệp Dược phẩm – Bào chế 5 các sinh viên bảo vệ tại phòng Hội đồng.
Ngày 30/6/2020 buổi thứ 2 các sinh viên thuộc Ban Công nghiệp Dược phẩm – Bào chế 3, các sinh viên bảo vệ tại địa điểm phòng Hội thảo 1.
Ngày 01/7/2020 buổi thứ 3 các sinh viên thuộc Ban Công nghiệp Dược phẩm – Bào chế 1, các sinh viên bảo vệ tại địa điểm phòng Hội thảo 1. Ban Dược liệu – Dược học cổ truyền 3, các sinh viên bảo vệ tại phòng Hội đồng. Ban Kiểm nghiệm – Phân tích các sinh viên bảo vệ tại phòng họp.
Ngày 02/7/2020 buổi thứ 4 các sinh viên ban Công nghệ sinh học bảo vệ tại phòng Hội thảo 1. Ban Công nghiệp Dược phẩm – Bào chế 4, các sinh viên bảo vệ tại phòng Hội đồng.
Ngày 03/7/2020 buổi thứ 5 các sinh viên ban Dược lý – Dược lâm sàng 1, bảo vệ tại phòng Hội thảo 1. Ban Dược lý – Dược lâm sàng 3, các sinh viên bảo vệ tại phòng Hội đồng. Ban Dược lý – Dược lâm sàng 2, các sinh viên bảo vệ tại phòng họp.
Ngày 06/7/2020 buổi thứ 6, các sinh viên ban Dược liệu – Dược học cổ truyền bảo vệ tại phòng Hội thảo 1. Ban Công nghiệp Dược phẩm – Bào chế 2 ,các sinh viên bảo vệ tại phòng Hội đồng. Ban Tổ chức và Quản lý dược các sinh viên bảo vệ tại phòng họp.
Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ đầu tiên

IMG_1072.JPG
IMG_1073.JPG


01-07-2020

162 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL