Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh

Với mục đích trang bị và nâng cao kiến thức về quốc phòng - an ninh cho cán bộ, viên chức làm công tác quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục Quốc phòng - An ninh; Quy định 07/QĐ-BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức QP-AN cho Cán bộ, viên chức làm công tác quản lý; công văn số 513/HĐGDQP-AN ngày 30/5/2011 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh quận Hoàn Kiếm.

Ngày 16/7/2012 Trường Đại học Dược Hà Nội mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Quốc phòng - An ninh cho cán bộ viên chức thuộc đối tượng 3.
Học viên tham gia học tập thuộc đối tượng 3 gồm cán bộ quản lý, Trưởng, phó, phụ trách các đơn vị, Đảng ủy viên, Bí thư, phó bí thư chi bộ. Các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận ANND ở cơ sở; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới; Những nội dung cơ bảnvề kết hợp quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với Quốc phòng an ninh; Chuyển hoạt động từ thời bình sang thời chiến và công tác động viên thời chiến; Quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong tình hình mới; Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Các nôi dung trên được các giảng viên của Học viện Chính trị - Quân sự đảm nhiệm đó là những nội dung hết sức quan trọng góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cách mạng cho đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường trong sự nghiệp cùng toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời, giúp cho cán bộ nhận thức đúng về vai trò, vị trí của công tác quốc phòng-an ninh để vận dụng trong xây dựng kế hoạch, chương trình hành động… nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh; bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, tư tưởng văn hóa và trật tự xã hội ổn định, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, tránh không để bị động và bất ngờ
Phát biểu khai mạc lớp học PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, phó bí thư đảng ủy, phó Hiệu trưởng phụ trách, quản lý nhà trường yêu cầu các cán bộ tham gia lớp học quán triệt nắm vững mục đích, yêu cầu, gương mẫu, sắp xếp thời gian hợp lý để tiếp thu đầy đủ các nội dung theo quy định.
Lớp có 59 cán bộ tham gia học tập, theo kế hoạch lớp học kết thúc vào ngày 29/7/2012.
Một số hình ảnh trong lớp bồi dưỡng
xkd nkjdnfjsdknfjskd nfkjs fjks dfksfks skdfns
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc lớp học
DSC_41691.jpg
PGS.TS Trần Bá Thanh, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị- Học viện Chính trị quân sự- BPQ báo cáo viên tại lớp học
Học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng thuộc đối tượng 3
DSC_4214.jpg
Cán bộ viên chức nhà trường nghe thời sự về tình hình biển đảo và quan hệ Việt Nam Trung Quốc; Việt Nam Hoa kỳ thời gian gần đây


18-01-2016

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL