LỄ KÍ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI & TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại Trường Đại học Dược Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Dược Hà Nội và Trường Đại học Lạc Hồng. Tham gia Lễ ký kết, về phía Trường ĐH Dược Hà Nội có GS.TS Nguyễn Hải Nam - Hiệu trưởng; PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuyển - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí là Trưởng/ Phó các đơn vị chức năng tham dự. Về phía Trường Đại học Lạc Hồng có TS. Lâm Thành Hiển - Hiệu trưởng; TS. Lê Phương Trường- Trưởng phòng KT-ĐBCL.

​​            Thoả thuận Hợp tác giữa Trường Đại học Dược HN và Trường Đại học Lạc Hồng nhằm hướng đến mục tiêu hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học; trong đó phát triển sâu rộng các hoạt động về đào tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi; xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững, phục vụ lợi ích chung của cả hai bên. Nội dung cơ bản của Thỏa thuận Hợp tác bao gồm:

  1. Trường Đại học Dược Hà Nội và Trường Đại học Lạc Hồng hợp tác phát triển các chương trình đào tạo đại học, sau đại học; đồng giảng dạy các chương trình hợp tác; công nhận tín chỉ và trao đổi lẫn nhau đối với sinh viên, học viên các ngành dược, hóa dược, hóa học và công nghệ sinh học;
  2. Trường Đại học Dược Hà Nội Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Lạc Hồng chia sẻ và tăng cường năng lực chuyên môn (bao gồm các lĩnh vực trong đảm bảo chất lượng và kiểm định), trao đổi giảng viên giữa hai trường theo đúng các quy định của pháp luật.
  3. Hai trường phối hợp trong triển khai nghiên cứu khoa học, đồng tham gia các dự án nghiên cứu trong nước và quốc tế; đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực dược, sinh học, đảm bảo chất lượng và kiểm định.
  4. Hai trường hợp tác và chia sẻ về cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
  5. Trường Đại học Lạc Hồng hỗ trợ/tư vấn/chuyển giao cho Trường Đại học Dược Hà Nội về các phần mềm về xây dựng-quản lý hệ thống dữ liệu; thiết kế, đo lường, đánh giá chuẩn đầu ra phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo.
  6. Hai trường trao đổi dữ liệu trong hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm thực hiện đối sánh các chỉ số liên quan đến chất lượng giữa hai Trường để xây dựng các giải pháp để cải thiện chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Hai bên cam kết các dữ liệu được bảo mật, sử dụng đúng mục đích.

Phát biểu tại Lễ ký Thỏa thuận hợp tác, GS.TS Nguyễn Hải Nam - Hiệu trưởng Nhà trường tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ có những bước phát triển tốt đẹp, bền vững trong tương lai.

   TS.Lâm Thành Hiển– Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng cũng khẳng định sẽ chia sẻ mọi mặt về chuyên môn, công tác kiểm định, công nghệ thông tin, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi sinh viên giữa hai trường Đại học.

Lễ ký kết hợp tác là dấu mốc khởi đầu hợp tác tốt đẹp giữa Trường Đại học Dược Hà Nội và Trường Đại học Lạc Hồng.

Hai bên tin tưởng từ đây sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ ngày càng phát triển bền vững.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ

 


28-03-2024

126 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL