Kỳ họp lần thứ XV, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 17 tháng 6 năm 2022 tại Phòng Hội thảo 1, Hội đồng trường Trường Đại học Dược Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp Kỳ họp thứ XV. Thành phần tham dự gồm có các thành viên Hội đồng Trường, chủ trì phiên hop: GS. TS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng Trường; Thư ký Hội đồng Trường​PGS. TS. Văn Thị Mỹ Huệ.

Nội dung kì họp như sau:

1.Đại diện Ban Giám Hiệu báo cáo một số kết quả hoạt động của Nhà trường giữa hai kỳ họp (Kỳ họp lần thứ 14 và Kỳ họp lần thứ 15).

2.Thực hiện công tác nhân sự của Trường Đại học Dược Hà Nội.

3.HĐT xem xét thông qua các đề nghị của BGH bao gồm:

+Chính sách học phí, hỗ trợ người học của Trường Đại học Dược Hà Nội; Đề án chuyển đổi số của Trường Đại học Dược Hà Nội (trình lần thứ 2).

+Quy chế sử dụng, quản lý tài sản công của Trường Đại học Dược Hà Nội.

+Chủ trương đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất của Trường​.


Một số hình ảnh của kỳ họp lần thứ XV​​

1.AA.z3498685486401_47b099669551ff99f65af7e041a088c1.jpg
1.Az3498684964264_6793945947d3378983ccc912407a3ba4.jpg
2A.z3498684848760_19edb11609f14a85b6e56b3a53d7f3e5.jpg
3.Az3498685404454_e121bdb7cbd55214a3f15a51ce42c70e.jpg
​​​​​


20-06-2022

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL