Kết hợp nano tinh thể lornoxicam và cốt giải phóng kéo dài sử dụng hydroxypropyl methylcellulose để bào chế hệ giải phóng kiểm soát giải phóng dược chất theo hai pha

(Integration of lornoxicam nanocrystals into hydroxypropyl methylcellulose-based sustained release matrix to form a novel biphasic release system)

MỘT CÔNG BỐ MỚI TỪ NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN BÀO CHẾ - KHOA BÀO CHẾ - CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM

Ảnh1 Thach Tung.png


Trong những năm gần đây, xu hướng kết hợp nhiều công nghệ trong một dạng thuốc nhằm nâng cao hiệu quả điều trị của thuốc đang ngày càng phát triển. Dạng bào chế tích hợp này có hiệu quả đặc biệt với một số dược chất đồng thời có nhiều hạn chế như độ tan thấp, thời gian bán thải ngắn (nifedipine) hoặc độ ổn định thấp, mùi vị khó chịu (azithromycin) hoặc độ ổn định thấp và dao động hấp thu giữa các cá thể (omeprazole). Tuy nhiên hiện có ít nghiên cứu về chủ đề này được triển khai trong nước. Xuất phát từ thực tế nói trên, nhóm nghiên cứu đã phát triển một hệ kiểm soát giải phóng dược chất mới (novel biphasic release system)kết hợp một pha giải phóng nhanh và một pha giải phóng kéo dài nhằm khắc phục nhược điểm ít tan của dược chất mô hình (lornoxicam, LNX) và tốc độ thải trừ nhanh của dược chất này (t1/2 = 3-5 h).
Pha giải phóng nhanh chứa 4 mg nano tinh thể LNX (kích thước 279.5 ± 11.25 nm) có khả năng cải thiện độ tan của nguyên liệu ban đầu khoảng 3.35 lần trong pH 1.2. Pha giải phóng kéo dài được bào chế bằng cách bào chế viên nén nhân giải phóng phóng kéo dài (GPKD) chứa 8mg LNX có khả năng kiểm soát giải phóng dược chất trong pH 6.8 theo mô hình động học bậc không. Kết quả đánh giá sinh khả dụng trên chó cho thấy, viên viên nén KSGP 2 pha thu được có khả năng cải thiện tốc độ hấp thu và kéo dài giải phóng dược chất.

Dạng bào chế thu được có tiềm năng cải thiện hiệu quả và mức độ thuận tiện trong điều trị của một số thuốc như indomethacin và nifedipin. Kết quả của đề tài được chấp nhận công bố trên tạp chí ISI uy tín có tên International journal of biological macromolecules, 2022, 209(A), 441-451(IF 8.025, 2022).


09-09-2022

125 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL