HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỢC LÂM SÀNG THEO NĐ 131/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Thực hiện Công văn số 1439/K2ĐT-ĐT ngày 21/10/2021 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc giao Trường Đại học Dược Hà Nội chủ trì, phối hợp với Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học về chương trình đào tạo liên tục cho người làm công tác Dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh Y học cổ truyền đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động Dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ngày 14h00 ngày 23/21/2021 Hội thảo đã được tổ chức theo hình thức

Trực tuyến kết hợp trực tiếp:​​

-Trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams, sử dụng Webinar: đại diện các Sở Y tế, các bệnh viện và các Trường đào tạo y dược.

-Trực tiếp tại P. Hội thảo 1 - Trường Đại học Dược Hà Nội:

+ Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế.

+ Trường Đại học Dược Hà Nội.

+ Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Thành phần tham dự:

- Về Phía Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – BYT:

TS. Phạm Văn Tác, Phó Chủ tịch HĐ Y Khoa Quốc Gia, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, BYT; TS. Nguyễn Thị Đông (Chuyên viên Cục); ThS Đào Hồng Hà (Chuyên viên Cục).

- Về phía Trường Đại học Dược Hà Nội:

GS. TS. Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐ trường; GS.TS. Nguyễn Hải Nam – Hiệu trưởng; PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải (Phó HT); PGS.TS. Phạm Thị Thúy Vân – Phó trưởng phụ trách BM Dược lâm sàng; PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương (BM DLS); PGS.TS. Đỗ Hồng Quảng – Phó trưởng, phụ trách P. SĐH; PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương – PT BM QL&KTD; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (GĐ TT DI&ADR).

-Về phía Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam:

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc; PGS.TS. Nguyễn Duy Thuần – Giảng viên cao cấp (chuyên gia); TS. Nguyễn Văn Quân – Trưởng khoa Dược Học viện; PGS.TS. Trần Thị Thu Vân – Phụ trách BM Phương tễ; TS. Đỗ Linh Quyên – Chủ tịch Công đoàn Học viện; TS. Đinh Thị Hồng Minh – Phó trưởng phòng KHCN và HTQT; ThS. Đỗ Thị Hồng Sâm – Phụ trách BM Dược lâm sàng; ThS. Trần Thị Thu Hiền – Phụ trách BM Thực vật – Dược liệu và Dược cổ truyền.

-Tham dự trực tuyến: Hơn 500 các chuyên gia, giảng viên, cán bộ Y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và các Sở Y tế trên toàn quốc. 

Một số hình ảnh tại Hội thảo

IMG_9272.JPG
TS. Phạm Văn Tác, Phó Chủ tịch HĐ Y Khoa Quốc Gia, Cục trưởng Cục Khoa học CN &ĐT, BYT phát biểu.

IMG_9278.JPG

GS.TS. Nguyễn Hải Nam – Hiệu trưởng phát biểu.

IMG_9289.JPG
PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc; PGS.TS phát biểu

IMG_9280.JPG
Toàn cảnh Hội thảo
29-11-2021

65 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL