Hội nghị đại biểu viên chức – người lao động bầu thành viên Hội đồng Trường & Lấy phiếu tín nhiệm xét tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về việc kiện toàn Hội đồng trường; căn cứ quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐTDHN ngày 19/02/2021 của Hội đồng trường; Căn cứ nhiệm vụ năm học 2023-2024, sáng ngày 23/8/2023, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng Trường và Lấy phiếu tín nhiệm xét tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 11 viên chức đủ tiêu chuẩn năm học 2022-2023 (có Danh sách kèm theo). Tham dự Hội nghị có TS. Đặng Việt Hùng –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Nguyễn Hải Nam – Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; ThS. Phạm Văn Quyến - Phó Hiệu trưởng; Các đồng chí trong Đảng ủy cùng toàn thể VC-NLĐ là Đảng viên của Trường. TS. Đặng Việt Hùng –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, tất cả các đại biểu viên chức – người lao động Trường Đại học Dược Hà Nội đã nhất trí bầu TS.BS. Nguyễn Thanh Hà trở thành thành viên Hội đồng Trường ĐH Dược Hà Nội và Hội nghị cũng đã bầu được 11 thành viên đủ điều kiện đề nghị Bộ Y tế xét tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị

1            

Nguyễn Hoàng Anh

Giám đốc

Trung tâm DI&ADR

2            

Nguyễn Ngọc Chiến

Viện trưởng

Viện CNDPQG

3           2

Phan Thị Phương Dung

Phó Trưởng Khoa Công nghệ hóa dược

4            

Nguyễn Thùy Dương

Phó trưởng khoa Dược lý - DLS

5            

Vũ Thị Thu Giang

Trưởng khoa Bào chế & CNDP

6            

Đinh Thị Thanh Hải

Phó Hiệu trưởng,

Khoa Công nghệ hóa dược

7            

Vũ Đặng Hoàng

Phó trưởng khoa Hoá PT và KNT

8            

Văn Thị Mỹ Huệ

Trưởng khoa

Công nghệ hóa dược

9            

Phùng Thanh Hương

Trưởng khoa

Công nghệ sinh học

10       3

Nguyễn Hải Nam

Hiệu trưởng,

Khoa Công nghệ hóa dược

11       4

Trần Phương Thảo

GVCC, Khoa Công nghệ hóa dược

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

TS. Đặng Việt Hùng –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Toàn cảnh Hội nghị

 


23-08-2023

412 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL