Hội nghị công chức, viên chức năm 2018

Ngày 28/12/2018 tại Giảng đường 12, Ban Giám hiệu phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có ông Vũ Anh Tuấn - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban tổ chức CĐYTVN; về phía Trường Đại học Dược HN có GS.TS Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Th.S Phạm Văn Quyến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuyển- Chủ tịch Công đoàn Trường, Th.S Đoàn Minh Sang- Bí thư Đoàn TNCSHCM; Ban Thanh tra nhân dân cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường.

Mở đầu Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Thanh Bình – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019; ThS. Lê Phan Tuấn - Phó chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị trong trường; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển, Chủ tịch công đoàn Trường, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2017 của Ban chấp hành Công đoàn; đồng chí Đinh Thị Kiều Giang - Ủy viên Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018.
Với mục tiêu xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, đáp ứng được yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế, các ý kiến tham luận tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân tồn tại; cơ hội và thách thức đối với việc đào tạo nguồn nhân lực Dược trong tương lai; Đồng thời đề xuất với lãnh đạo Nhà trường những giải pháp thiết thực để thực hiện hướng tới xây dựng Trường Đại học đổi mới, sáng tạo và đề xuất các giải pháp thực hiện phương hướng mục tiêu năm 2019.
Các ý kiến đóng góp vào Báo cáo tổng kết của các đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn tổng hợp báo cáo trước Hội nghị được Ban Giám hiệu giải trình thẳng thắn và thấu tình, đạt lý đã giúp cho cán bộ viên chức nhận thức đúng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua trên các mặt công tác của Nhà trường. Bằng thái độ chân thành, báo cáo giải trình của các đồng chí trong Ban Giám hiệu đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ viên chức tham dự hội nghị. 
Thay mặt Công đoàn cấp trên, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức CĐYT Việt Nam đã chúc mừng những kết quả mà Trường, Công đoàn Trường đã đạt được trong năm 2018 và hy vọng trong thời gian tới Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh và khắc phục được những điểm tồn tại, phối hợp tốt hơn nữa giữa Chính quyền với Công đoàn để xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh. 
Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019. Tiến sĩ Phạm Bảo Tùng - Giảng viên Bộ môn Bào chế được hội nghị tín nhiệm với số phiếu đồng ý 100%. 
Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 06 đồng chí: PGS.TS. Nguyễn Thị Kiều Anh – Phó Viện trưởng Viện CNDPQG; PGS.TS. Đỗ Quyên - Trưởng phòng QLKH; GS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ- Trưởng BM Bào chế; PGS.TS. Đỗ Hồng Quảng - giảng viên cao cấp BM Hóa Sinh; PGS.TS. Trần Văn Ơn - giảng viên cao cấp BM Thực vật; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển -Trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền. Cả 6 đồng chí đã được các CC,VC tham dự hội nghị tín nhiệm với số phiếu trên 90% trở lên, Hội đồng thi đua Trường tiếp tục thực hiện các bước đề nghị khen thưởng theo quy định.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, trực tiếp, hội nghị đã nhất trí cao với Báo cáo tổng kết năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị GS.TS. Nguyễn Thanh Bình - kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường, nỗ lực nâng cao hơn nữa về trách nhiệm, năng lực, trình độ để làm tốt công tác chuyên môn, đoàn kết, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
IMG_4473-11.jpg
Toàn cảnh Hội nghị công chức, viên chức năm 2018
IMG_4479-1.jpg
GS.TS. Nguyễn Thanh Bình – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường
 BC tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019
IMG_4482-2.jpg
ThS. Lê Phan Tuấn - Phó chủ tịch Công đoàn Trường
báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị trong trường​
IMG_4487-3.jpg
​PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển, Chủ tịch công đoàn Trường
BC đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC, VC năm 2017 của BCHCĐ
IMG_4493-4.jpg
Đ/c Đinh Thị Kiều Giang - Ủy viên Ban Thanh tra Nhân dân 
báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018
IMG_4500-5.jpg
Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị
IMG_4518-6.jpg
Đ/c Vũ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban tổ chức CĐYT Việt Nam phát biểu
IMG_4522-7.jpg
​GS.TS. Nguyễn Thanh Bình – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường
trả lời các ý kiến đóng góp


02-01-2019

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL