Hội nghị công chức, viên chức năm 2017

Ngày 29/12/2017 tại Giảng đường 12, Ban Giám hiệu phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường.

Trước khi bước vào hội nghị, thay mặt toàn thể Công chức, Viên chức, Người lao động Nhà trường, GS.TS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng PT, QL và ĐH, tặng hoa chúc mừng GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu - Giảng viên cao cấp, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đây là danh hiệu cao quý Nhà nước đã dành tặng cho các nhà giáo có những cống hiến cho ngành giáo dục trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Hội nghị đã nghe GS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng PT, QL và ĐH báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018; ThS. Lê Phan Tuấn - Phó chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị trong trường; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển, Chủ tịch công đoàn Trường, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2016; TS. Đỗ Xuân Thắng - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015- 2017.
Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã đề cập đến tất cả các mặt hoạt động của Nhà trường và thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại trong năm qua cũng như đề xuất với lãnh đạo Nhà trường những giải pháp thiết thực để thực hiện các mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Các ý kiến đóng góp vào báo cáo tổng kết của các đơn vị, tổ công đoàn đã được Ban Chấp hành Công đoàn tổng hợp báo cáo trước hội nghị và được các thành viên Ban Giám hiệu giải trình, trả lời thẳng thắn, đã giúp cho cán bộ viên chức nhận thức và hiểu đúng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua, trên các mặt công tác của Nhà trường. Với tinh thần thẳng thắn không né tránh, các ý kiến đều được BGH giải trình thỏa đáng, và tiếp thu các vấn đề thuộc thẩm quyền của BGH cũng như là phối hợp đề xuất cấp trên giải quyết các vấn đề không thuộc thẩm quyền của BGH để bảo đảm quyền lợi cho công chức, viên chức và người lao động của Trường.
Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 gồm các đồng chí: Lê Xuân Kỳ, Giảng viên BM VLHL; Trần Văn Nam - Chuyên viên Phòng Đào tạo, Đinh Thị Kiều Giang - Kỹ thuật viên BM Dược lực.
Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 08 đồng chí: PGS.TS. Nguyễn Thái An - Trưởng Phòng QLSV; GS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Hải Nam - Trưởng BM Hóa dược; PGS.TS. Phan Thị Phương Dung - Phó trưởng BM Hóa dược; TS. Nguyễn Thùy Dương - Phó trưởng BM Dược lực; TS. Vũ Thị Thu Giang - Phó trưởng BM Bào chế; PGS.TS. Phùng Thanh Hương - Phó trưởng BM Hóa sinh; GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu - Giảng viên cao cấp Bộ môn Hóa PT&ĐC, nguyên Phó HT. Cả 8 đồng chí đã được các CC,VC tham dự hội nghị tín nhiệm với số phiếu trên 90% trở lên, Hội đồng thi đua Trường tiếp tục thực hiện các bước đề nghị khen thưởng theo quy định.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, trực tiếp, hội nghị đã nhất trí cao với Báo cáo tổng kết năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Phát biểu kết luận hội nghị GS.TS. Nguyễn Thanh Bình - kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường, nỗ lực nâng cao hơn nữa về trách nhiệm, năng lực, trình độ để làm tốt công tác chuyên môn, cải tiến lề lối làm việc; đoàn kết, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.​

IMG_6681-1.jpg
Quang cảnh hội nghị 

IMG_6686-2.jpg
GS.TS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng PT, QL và ĐH, tặng hoa chúc mừng GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu - Giảng viên cao cấp, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
IMG_6694-3.jpg
GS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng PT, QL và ĐH 
báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018
IMG_6700-4.jpg
PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển, Chủ tịch công đoàn Trường, báo cáo đánh giá
tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2016
IMG_6701-5.jpg
TS. Đỗ Xuân Thắng - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo
kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015- 2017.
IMG_6740-6.jpg
PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Nhà trường
trả lời các ý kiến đóng góp
IMG_6744-7.jpg
Th.S Phạm Văn Quyến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường
trả lời các ý kiến đóng góp02-01-2018

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL