Hội nghị cán bộ viên chức năm 2011

Ngày 28/12/ 2011 tại giảng đường 12, Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2011 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011, thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2011 - 2012 và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2013.​

​  

Tham dự Hội nghị có BCH Đảng uỷ, Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Ban Thanh tra nhân dân cùng toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường. 
 Hội nghị được nghe báo cáo kết quả hoạt động cuả Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2009 - 2011, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011- 2012 của các tổ công đoàn và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011. Có 116 ý kiến thảo luận đóng góp ở cấp tổ và 8 ý kiến thảo luận đóng góp tại Hội nghị. Các ý kiến đóng góp đều thể hiện tinh thần trách nhiệm đã phân tích chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại để năm học 2011-2012 đạt kết quả tốt hơn. Sau các ý kiến tham luận, Ban Giám hiệu Nhà trường đã giải trình, phúc đáp các ý kiến đóng góp của các tổ Công đoàn, các nội dung giải trình, phúc đáp của Ban Giám hiệu giúp cho cán bộ viên chức Nhà trường nhận thức và hiểu đúng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua trên các mặt công tác, các ý kiến giải trình phúc đáp của Ban Giám hiệu đã nhận được sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ viên chức Nhà trường.  
 Hội nghị cán bộ viên chức của Trường năm 2011 được tiến hành nghiêm túc, sau 4 giờ làm việc khẩn trương với không khí thảo luận dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012, bầu được ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011-2013, gồm các ông, bà sau:
1.  Ông Nguyễn Mạnh Tuyển - Trưởng phòng KT&KĐCL
2.  Bà Phạm Thị Thúy Vân - Bộ môn Dược lâm sàng
3.  Ông Phan Tiến Thành - BM Công nghiệp dược 
Hội nghị CBVC năm 2011 kêu gọi các bộ môn, phòng ban, đơn vị và toàn thể CBVC, học viên, sinh viên Nhà trường phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, đoàn kết, ra sức thi đua trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ và học tập, xây dựng văn hoá công sở và môi trường làm việc thân thiện trong Trường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.


Một số hình ảnh trong buổi lễ

Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký hội nghị

TS Đinh Thị Thanh Hải Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011

PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuyển trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ của ban Thanh tra

ThS Kiều Thị Hồng phát biểu tham luận tại hội nghị

PGS.TS Thái Nguyễn Hùng Thu, Phó Hiệu trưởng giải trình phúc đáp ý kiến của các tổ công đoàn

PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Hiệu trưởng giải trình phúc đáp ý kiến của các tổ công đoàn

TS Nguyễn Mạnh Pha, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn hội nghị bầu Ban thanh tra nhân dân


Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2013 ra mắt và hứa hẹn tại hội nghị

DS Lê Xuân kỳ, thông qua nghị quyết hội nghị    18-01-2016

    11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL