CẢI TIẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRÊN CƠ SỞ Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập (KQHT) là một phần không thể tách rời của quá trình đào tạo. Kiểm tra đánh giá (KTĐG) như thế nào sẽ quyết định đến cách thức và phương pháp học và mức độ đạt chuẩn đầu ra của người học. Vì vậy, việc đổi mới phương pháp KTĐG theo hướng tiếp cận năng lực người học tương thích với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT) và học phần là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động đào tạo của Nhà trường. ​

Nghiên cứu được tiến hành trên 387 sinh viên năm cuối của năm học 2019 - 2020 nhằm thu thập và phân tích kết quả phản hồi của người học về hoạt động KTĐG trong CTĐT ngành Dược học, trình độ đại học hệ chính quy. Phản hồi của người học trên 05 nhóm nhân tố đều cho kết quả tốt và rất tốt: việc KTĐG kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp mức độ đạt được chuẩn đầu ra; các quy định về KTĐG rõ ràng, chi tiết được phổ biến; phương pháp KTĐG đảm bảo công bằng, độ giá trị, độ tin cậy giúp người học điều chỉnh được hoạt động học tập; phản hồi kết quả KTĐG đúng quy định và kịp thời; phúc khảo kết quả KTĐG công bằng. Qua phỏng vấn bán cấu trúc, nghiên cứu đã phát hiện một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động KTĐG của Trường: tỷ trọng đánh giá cuối kỳ (đánh giá tổng kết) của một số học phần vẫn còn ở mức cao, phương pháp KTĐG cuối kỳ của các học phần chủ yếu là tự luận nên chưa đánh giá được hết năng lực cần thiết mà học phần trang bị...

Trên cơ sở đó, Nhà trường đã thực hiện những cải tiến về hoạt động KTĐG trong năm học 2020 - 2021 theo hướng tiếp cận năng lực của người học tương thích với chuẩn đầu ra của CTĐT. Cụ thể, Nhà trường đã từng bước đa dạng hóa các phương pháp KTĐG theo hướng tiếp cận năng lực người học, đặc biệt các phương pháp KTĐG hoạt động thực hành, seminar giúp hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho người học. Đồng thời tăng tỉ trọng đánh giá quá trình, giảm tỉ trọng đánh giá cuối kỳ và đổi mới phương pháp đánh giá cuối kỳ.

Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả có một số đề xuất như sau: (1) Tiếp tục đa dạng hóa các phương pháp KTĐG nhằm đánh giá toàn diện hơn năng lực của người học thông qua việc thường xuyên rà soát sự đóng góp vào việc đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT. (2) Bên cạnh các phương pháp đánh giá truyền thống, việc sử dụng phương pháp “đánh giá thực” cũng là một cách thức giúp đánh giá sự vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học trong việc thực hiện một nhiệm vụ thực tiễn/dự án cụ thể. (3) Tiếp tục điều chỉnh tỷ trọng và phương pháp KTĐG, đặc biệt là đánh giá cuối kỳ để đánh giá được sự hiểu biết đa chiều của người học cũng như sự tích hợp, vận dụng kiến thức của người học trong mỗi học phần. (4) Với công tác thi kết thúc các học phần, Nhà trường có thể xem xét để tổ chức hình thức thi cuốn chiếu nhằm giúp người học giảm tải tình trạng thi dồn nhiều học phần cùng lúc vào cuối kì. (5) Bổ sung thêm module phúc khảo (đăng ký và công bố điểm) trong phần mềm quản lý đào tạo để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học khi phúc khảo bài thi.

Kết quả được nhóm nghiên cứu Trường Đại học Dược Hà Nội báo cáo tạiHội nghị Đào tạo YDược thường niên lần thứ 10 được tổ chức vào ngày 24/9/2021 tại Học viện Quân Y và đạt giải Nhì báo cáo poster. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng được đăng trên Tạp chí Y Dược học quân sự, số Đặc biệt chuyên đề Đào tạo y khoa dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra ,tập 46, tháng 9/2021, tr 146-154.

a.jpg
 


27-09-2021

45 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL