CÁC DẪN CHẤT MỚI (E)-N-HYDROXYPROPENAMID MANG KHUNG 1H-INDAZOL VỚI TIỀM NĂNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ: MỘT NGHIÊN CỨU MỚI CÔNG BỐ CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUỐC MỚI – BỘ MÔN HÓA DƯỢC

Nhóm nghiên cứu phát triển thuốc mới tại Bộ môn Hóa Dược, Khoa Công nghệ Hóa Dược vừa công bố một nghiên cứu mới về thiết kế, tổng hợp, đánh giá hoạt tính kháng ung thư của dãy dẫn chất tiềm năng (E)-N-hydroxypropenamid mang khung 1H-indazol trên tạp chí New Journal of Chemistry của Nhà xuất bản Hội Hóa học Hoàng Gia Anh (Royal Chemical Society’s Publishing House).

Trong nghiên cứu này, 18 dẫn chất mới thuộc hai dãy (E)-N-hydroxypropenamid mang khung 1H-indazol (hình 1) được thiết kế dựa trên cấu trúc của panobinostat và belinostat, hai thuốc điều trị ung thư theo cơ chế ức chế enzyme histon deacetylase (HDAC) được sử dụng trong lâm sàng hiện nay.

Các dẫn chất tổng hợp cho thấy có hoạt tính gây độc tế bào mạnh trên các dòng tế bào ung thư người như SW620 (ung thư đại tràng), PC-3 (ung thư tiền liệt tuyến) và MDA-MB-231 (ung thư vú) với giá trị IC50 thấp đến mức 0,2 µM, mạnh hơn thuốc đối chứng vorinostat. Các chất cũng ức chế mạnh enzyme HDAC, tương tự vorinostat (hình 2, (I)).

Nghiên cứu ảnh hưởng lên hình dạng tế bào của 2 chất đại diện cho thấy các dẫn chất này làm biến dạng tế bào ung thư tương tự vorinostat (hình 2, (II) và làm cho các tế bào ung thư bị kìm hãm tại pha S và G0/G1 trong chu trình tế bào (hình 2, (III).

Nghiên cứu docking cho thấy các dẫn chất có ái lực gắn kết mạnh trên 2 enzyme đại diện là HDAC2 và HDAC6 (hình 3).

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy các dẫn chất (E)-N-hydroxypropenamid mang khung 1H-indazol có tiềm năng tốt cho nghiên cứu tiếp theo nhằm phát triển thuốc mới trong điều trị ung thư. Kết quả nghiên cứu đã được nhóm nghiên cứu công bố trên tạp chí New Journal of Chemistry, một tạp chí uy tín thuộc nhóm Q1 có hệ số ảnh hưởng IF = 3,95 của Nhà xuất bản Hội Hóa học Hoàng Gia Anh.

Chi tiết bài báo có thể tìm hiểu tại đây:

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2023/NJ/D2NJ04894A


31-01-2023

301 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL