Thư ngỏ tiếp nhận báo giá tham khảo xây dựng gói thầu làm cơ sở trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ cho Dự án VNM44

 

Trường Đại học Dược Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở trình kế hoạch lựa nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ Dự án “Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội ngang tầm khu vực” với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Đại học Dược Hà Nội - địa chỉ 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  3. Thông tin liên hệ của người nhận báo giá: TS. Đỗ Xuân Thắng – Trưởng phòng CSVC-VTTTB, ĐT: 024.38259670, địa chỉ email: csvcvtttb@hup.edu.vn.
  4. Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá của Quý công ty xin gửi về Phòng Cơ sở vật chất – Vật tư trang thiết bị Trường Đại học Dược Hà Nội, địa chỉ 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17h00 ngày 09/01/2024.
  6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 180 ngày kể từ ngày báo giá có hiệu lực.
  7. Nội dung yêu cầu báo giá (phụ lục đính kèm).

Tệp đính kèm:

Thư ngỏ về việc tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng GT làm CS trình KH nhà thầu GT mua sắm thiết bị cho DAVNM44.pdf


05-01-2024

130 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL