Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy - học từ ngày 04-5-2021

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19; Công điện số 03/CĐ-CT ngày 27/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội;
Trước diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh trên thế giới, đặc biệt ở các nước láng giềng và nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại tại Việt Nam, đặc biệt sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời vẫn thực hiện Kế hoạch năm học theo đúng tiến độ, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo việc thực hiện công tác phòng chống dịch và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2020-2021 từ ngày 04/5/2021.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

​​ 187 TB-DHN Về việc triển khai kế hoạch dạy - học từ ngày 04-5-2021.pdf187 TB-DHN Về việc triển khai kế hoạch dạy - học từ ngày 04-5-2021.pdf


29-04-2021

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL