Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy bao gồm: Hoạt động giảng dạy của Giảng viên, hoạt động thực hành, học phần và chất lượng đào tạo của toàn khóa học...  

Đính kèm file​

171 TB-DHN Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy.pdf171 TB-DHN Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy.pdf


22-07-2016

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL