Thông báo về việc đăng ký sử dụng email theo tên miền @moet.edu.vn của Bộ GD&ĐT theo công văn số 106 ngày 05 tháng 3 năm 2012

1. Để có thể nhận văn bản thông báo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cán bộ, phòng, ban của trường cần dùng hộp thư điện tử của mình gửi một thư điện tử có nội dung bất kỳ gửi đến địa chỉ Dangky-daihoc@moet.edu.vnDangky-caodang@moet.edu.vn
2. Để đăng ký nhận thông tin từ Ban chỉ đạo thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị thuộc Bộ (Vụ GD Đại học, Cục khảo thí, Thanh tra, Cục CNTT), các cán bộ làm công tác tuyển sinh và phòng đào tạo của các trường ĐH, CĐ cần gửi một e-mail của mình có nội dung bất kỳ đến địa chỉ dangky-thidhcd@moet.edu.vn
Hệ thống sẽ gửi một e-mail đến. Người đăng ký hãy Trả lời thư này để xác nhận và trở thành thành viên nhóm e-mail nhận văn bản từ Bộ.
3. Cục CNTT sẵn sàng cung cấp các địa chỉ e-mail dạng @moet.edu.vn cho cá nhân cán bộ cũng như phòng đào tạo, ban chỉ đạo tuyển sinh của trường.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ nhận hỗ trợ qua e-mail email@moet.edu.vn  


10-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL